Najważniejsze informacje o związku

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich powstał w 2003 roku z inicjatywy przedsiębiorczych osób związanych ze środowiskiem miłośników, hodowców i użytkowników koni angloarabskich. Został zarejestrowany 11.09.2003 r. przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Podczas I Walnego Zjazdu PZHKM, który odbył się 15.11.2003 r. w Krasnystawie, ustalony został Statut PZHKM oraz zostały wybrane władze związku. Statut (w formacie