Rasa małopolska

  Program hodowlany rasy małopolskiej. Program hodowlany rasy małopolskiej został opublikowany przez Polski Związek Hodowców Koni i można go pobrać ze strony PZHK. PZHK publikuje również informacje o programach ochrony koni ras rodzimych, łącznie z dokumentami potrzebnymi do przystąpienia do programu. Program ochronny rasy małopolskiej. Program hodowlany ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej opracowany przez