110 lat PZHK – uroczystości w Poznaniu

110 lat PZHK – uroczystości w Poznaniu

  • PZHKM
  • 10 października, 2005
  • Brak komentarzy

W sobotę, 8 października w kościele pod wezwaniem św. Michała w Poznaniu odprawiono mszę świętą z okazji 110-lecia zorganizowanej hodowli koni na ziemiach polskich podczas, której dokonano poświęcenia sztandaru Polskiego Związku Hodowców Koni. Msza miała bardzo podniosłą i wzruszającą oprawę.

W asyście szwadronu kawalerii poświęcony sztandar przewieziono na teren wystawy Polagra 2005, gdzie kontynuowano obchody. Prezes PZHKM Krzysztof Kordalski dokonał symbolicznego wbicia gwoździa w drzewiec, zaznaczając w ten sposób wkład naszego związku w ufundowanie sztandaru PZHK.

W trakcie uroczystości zasłużonych hodowców udekorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród nich znaleźli się trzej członkowie PZHKM: Jerzy Urbański – dyrektor SO Białka i wiceprezes PZHKM, Aleksander Łój – hodowca z Zamojszczyzny oraz Józef Brodowski – hodowca z okolic Janowa Lubelskiego. Odznaczony został także Ryszard Pietrzak – prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni, który sam będąc hodowcą koni zimnokrwistych, z wielkim zaangażowaniem promuje rasę małopolską.