Czempionat młodzieżowy i ZT 2006

Czempionat młodzieżowy i ZT 2006

  • PZHKM
  • 01 sierpnia, 2006
  • Brak komentarzy

IX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich i nowe reproduktory małopolskie to duży sukces hodowlany ogiera Divisor i Stadniny Koni Janów Podlaski.

W dniach 27-28 maja 2006 roku odbył się IX Ogólnopolski Czempionat Koni Małopolskich, którego gospodarzem tradycyjnie od dziewięciu lat jest Stado Ogierów w Białce. Wystawiono 86 koni, w tym 76 właścicieli prywatnych i 10 własności państwowej. Konie prezentowane były w ręku, w pozycji stój, w stępie i kłusie w pięciu klasach. Trzyosobowa komisja oceniała typ, głowę z szyją, kłodę, kończyny i ruch (każda cecha od 0 do 20 punktów). Ogiery roczne i dwuletnie oraz klacze roczne i dwuletnie były podzielone na dwie grupy. Jedynie klacze trzyletnie współzawodniczyły w jednej klasie. We wszystkich klasach wiekowych i płciowych konie w grupie B okazały się jakościowo lepsze niż w grupie A.

Ogierki roczne i dwuletnie, które zajęły w swoich klasach pierwsze i drugie miejsca kwalifikowały się do Młodzieżowego Czempionatu Ogierów. Klacze roczne, dwuletnie i trzyletnie, które zajęły pierwsze i drugie miejsca ubiegały się o tytuł Młodzieżowej Czempionki Klaczy. Czteroosobowa komisja w składzie: Marek Gibała, Tadeusz Głoskowski, Adam Jończyk i Jacek Kozik drogą pisemnego głosowania dokonała wyboru czempiona spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Po wskazaniu ogiera otrzymującego tytuł czempiona komisja dokonała wyboru wiceczempiona spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do finału. Według identycznych zasad nastąpił wybór czempionki klaczy. Ta sama komisja spośród młodzieżowych czempionów ogierów i klaczy drogą pisemnego głosowania wskazała Najlepszego Konia Pokazu.


Topaz (Efekt xo – Tamaria / Decoration)
fot. Lidia Pawłowska

W klasie I A rocznych ogierów zwyciężył gniady Normand (Harpun – Norina xxoo / Wiedeń oo) hodowli Stanisława Gutowskiego, własności Grzegorza Sęczka. Ogier ten uzyskał 90,33 punktu, imponując typem oraz harmonią głowy z szyją. Klasa I B rocznych ogierów zakończyła się zwycięstwem gniadego Topaza (Efekt – Tamaria / Decoration) hodowli i własności SK Janów Podlaski, który zdobył 94,33 punktu, zachwycając typem, piękną głową z szyją oraz wybitnym ruchem. Został on wybrany Młodzieżowym Wiceczempionem Ogierów.


Arioso (Hebab o – Arizona / Cynik xx)
fot. Wiesław Pawłowski

W klasie II A dwuletnich ogierów pierwsze miejsce zajął gniady Narcyz (Vis Versa – Norka xxoo / Galeon oo) hodowli Henryka Wójtowicza, własności Wojciecha Martyniuka. Najmocniejszą stroną tego ogiera był ruch przy bardzo dobrym typie oraz bardzo poprawnej głowie z szyją. Uzyskał on 91 punktów. Klasa II B dwuletnich ogierów zakończyła się sukcesem SK Janów Podlaski i kasztanowatego Arioso (Hebab – Arizona / Cynik xx). Ogier ten zdobył 94 punkty. Zwracał uwagę swoim rasowym i samczym typem, elegancką głową z szyją oraz ruchem pełnym energii, obszerności i elastyczności. Zdobył on tytuł Młodzieżowego Czempiona Ogierów.


Atrakcja (Vis Versa xo – Arieta / Autokrata)
fot. Wiesław Pawłowski

Klasa III A rocznych klaczy przyniosła zwycięstwo ciemnogniadej Jedlinki (Emetyt – Jedlanka / Jun Bej) hodowli i własności Bogusława Dąbrowskiego. Klacz zdobyła 88 punktów, prezentując bardzo dobry typ i ruch. W klasie III B rocznych klaczek zwyciężyła przy doskonałej głowie z szyją oraz wybitnym ruchu i bardzo żeńskim typie kara Atrakcja (Vis Versa – Arieta / Autokrata) hodowli i własności SK Janów Podlaski. Zdobyła ona 94,00 punkty i została wybrana Młodzieżową Wiceczempionką Klaczy.


Emeralda (Divisor xx – Eminencja / Szał xxoo)
fot. Lidia Pawłowska

W klasie IV A, w której uczestniczyły klacze dwuletnie zwyciężyła gniada Arnika (Dabur Dahoman – Asturia / Lubań) hodowli i własności Marleny Kordalskiej. Klacz Arnika uzyskała 91,67 punktu, zwracając uwagę swoim rasowym i żeńskim typem przy bardzo dobrych głowie z szyją i ruchu. Klasa IV B dwuletnich klaczy zakończyła się sukcesem skarogniadej Emeraldy (Divisor xx – Eminencja / Szał xxoo) hodowli i własności SK Janów Podlaski. Klacz ta zdobyła 94,33 punktu, imponując rasowym, żeńskim i wierzchowym typem przy wybitnym ruchu. Pozostałe elementy jej oceny wypadły na poziomie not bardzo dobrych. Emeralda zdobyła tytuł Młodzieżowej Czempionki Klaczy i Najlepszego Konia Pokazu.

W klasie V klaczy trzyletnich pierwsze miejsce zajęła gniada Ajsza Dahomanka – rodzona siostra klaczy Arnika, hodowli i własności Marleny Kordalskiej. Ajsza Dahomanka uzyskała 90 punktów, prezentując bardzo dobre typ, głowę z szyją i kłodę oraz doskonały ruch.

Dwa tygodnie po pokazie młodzieżowym, 7 czerwca 2006 roku w ZT Bogusławice odbyło się zakończenie studniowego testu uzdolnień wierzchowych dla ogierów małopolskich. W nielicznej stawce 15 ogierów, dwa zdały z wynikiem bardzo dobrym, sześć z oceną dobrą, cztery z oceną dostateczną oraz trzy ogiery nie otrzymały prawa wpisu do księgi jako reproduktory, gdyż ukończyły test z oceną niedostateczną.


Agrest (Divisor xx – Aragona / Szał xxoo)
fot. Sylwia Iłenda

Drugie miejsce w teście zajął kasztanowaty Bre Gun (Top Gun – Brednia / Oregon xx) hodowli Lucyny i Jacka Sosków, którego właścicielem jest Jacek Szmalec. Rodowód ogiera Bre Gun jest mocno nasycony krwią angloarabów francuskich – prababka i praprababka to córki ogierów Kwartet i Juriste. Bre Gun został zbonitowany na 81 punktów. Jego indeks ogólny wyniósł 121 punktów, ujeżdżeniowy – 122, a skokowy – 121. Wszystkie trzy indeksy są na poziomie oceny bardzo dobrej. Zwycięzcą testu został kary Agrest (Divisor xx – Aragona / Szał xxoo) wyhodowany w SK Janów Podlaski. W treningu i podczas testu wykazał się ogromnymi uzdolnieniami ruchowymi we wszystkich trzech chodach o dużej elastyczności i mocnej pracy zadu. Zwycięstwo odniósł we wszystkich indeksach. W ogólnym indeksie uzyskał 133 punkty, co odpowiada ocenie bardzo dobrej. Jego indeks ujeżdżeniowy wyniósł 140 punktów, co jest równoznaczne ocenie wybitnej, a indeks skokowy – 123 punkty z oceną bardzo dobrą. Ogier ten zajmie boks reproduktora w Stadzie Ogierów Białka.

Zwycięstwa Emeraldy i Agresta to duże osiągnięcie ogiera pełnej krwi angielskiej Divisor jako reproduktora i sukces hodowlany Stadniny Koni Janów Podlaski.