Czempionat Narodowy – Warunki udziału Wersja Ostateczna

Czempionat Narodowy – Warunki udziału Wersja Ostateczna

 • PZHKM
 • 08 lipca, 2020
 • Brak komentarzy

Na prośbę organizatorów tj. Lubelskiego Związku Hodowców Koni oraz Ludowego Klubu Sportowego w Białce zamieszczamy poniżej ostateczne warunku udziału w Czempionacie Narodowym wraz z warunkami weterynaryjnymi:

XXIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

pod honorowym patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Oraz

Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Białka, 18 –19 lipca.2020r.

Warunki uczestnictwa

1. Nazwa imprezy

XXIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich–dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

Podczas Czempionatu odbywa się ocena płytowa, konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych oraz konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów  dwuletnich i klaczy w wieku dwóch i trzech lat.

2. Termin i miejsce

• 18 –19 lipca(sobota –niedziela) 2020 r.

• Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Stadnina Koni Białka

22-300 Krasnystaw

tel./fax: (82) 577-12-01

e-mail: bialka@hbp.pl

3. Organizatorzy

• Lubelski Związek Hodowców Koni

• Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Partnerzy

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Stadnina Koni Białka
 • Lubelskie Smakuj Życie

5. Sędziowie

Jarosław Wierzchowski

Bogdan Kuchejda

Andrzej Kosior

6. Komisja Rozjemcza i Odwoławcza

Jacek Kozik

7. Komisja Dyscyplinarna

Tomasz Dobek

Lek.Wet. Paulina Malinowska

8. Steward w ringu

Joanna Szulowska

9. Gospodarz korytarza

Stadnina Koni Białka

10. Prowadzenie pokazu

Mirosław Kołodziej

11. Sekretariat

Monika Bełkot

Dorota Hotloś

12. Program pokazu

Sobota(18 lipca)

8:30–uroczyste rozpoczęcie pokazu

8:40–ocena ogierków rocznych w ręku na płycie (klasa I)

9:40–ocena klaczek rocznych w ręku na płycie (klasa II)

11:00–ocena ruchu luzem w korytarzuogierów rocznych (klasa I)

12:00 –ocena ruchu luzem w korytarzu klaczy rocznych (klasa II)

13:00–dekoracja  najlepszych ogierów rocznych

13:15–dekoracja  najlepszych klaczy rocznych

13:30 –lunch

14:30 –ocena klaczy dwuletnich w ręku na płycie (klasa IVA) 

15:30 –ocena klaczy dwuletnich w ręku na płycie (klasa IVB) 

16:45–ocena skoków luzem w korytarzu klaczek dwuletnich (klasa IVA)

17:45–ocena skoków luzem w korytarzu klaczek dwuletnich (klasa IVB)

18:45 –dekoracja  najlepszych  klaczy dwuletnich

Niedziela(19lipca)

09:30–otwarcie drugiego dnia pokazu

09:40–ocena ogierów dwuletnich w ręku na płycie (klasa III)

11:00 –ocena skoków luzem w korytarzu ogierków dwuletnich (klasa III)

12:15–dekoracja  najlepszych ogierów dwuletnich

12:30-lunch

13:30–ocena klaczy trzyletnich w ręku na płycie (klasa V)

14:15–ocena skoków luzem w korytarzu klaczy trzyletnich (klasa V)

15:00–dekoracja najlepszych  klaczy trzyletnich

15:20–wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych

15:40–wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych

16:00 –wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”

16:15–zakończenie pokazu

13. Warunki weterynaryjne

• Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.

• Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.

• Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.

• Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SKBiałka.

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SK Białka, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w Czempionacie.

14. Warunki sanitarno – epidemiologiczne 1. Często myć ręce.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

3. Zachować bezpieczną odległość-co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

5. Będąc chorym ,mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus–w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.

7. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.

8. Zaleca się zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (przyłbica, maseczka, rękawiczki).

9. W razie jakichkolwiek podejrzeń lub złego samopoczucia prosimy o zgłaszanie się do obsługi medycznej. W przypadku wystąpienia objawów  zakażenia koronawirusem SARS-Co-V-2 lub choroby COVID19 wdrożone zostaną procedury medyczne zgodnie z obowiązującym prawem.

Zalecenia :

Warunkiem uczestnictwa w Pokazie jest wypełnienie ankiety, badanie saturacji oraz pomiary temperatury ciała przy wjeździe na teren SK Białka.

15. Warunki techniczne

• Stadnina Koni Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 17lipca (piątek)od godz. 10:00 do dnia 20 lipca(poniedziałek)do godziny 10:00.

• Boksy: stajnia letnia i stajnia murowana –decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy rezerwacji boksów w stajni murowanej prosimy o kontakt pod numerem 505-164-853 celem uzgodnienia dostępności boksów.

 • • Dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć.
  • • Zakwaterowanie w hotelach 😮 Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–04–31, 576–68–87
  •  
 • o Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–76–61, 576–76–62
  • o Hotel „Storczyk” w Krasnystawie tel./fax (82) 576–43–81
  • o Adresy gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w rejonie Krasnegostawu na stronie internetowej: http://bti.dzinx.pl/
  •  

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

16. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Przewidziane są flots dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV iV miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego tygodnia przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

17. Zasady organizacyjne i system sędziowania

• We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

• Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela. Zaleca się jednolity strój -koszula i spodnie w kolorze białym.

• Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.

Podczas oceny w ręku konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub ogłowiach pokazowych bez wędzidła oraz bez zaciskającego łańcuszka.

Podczas oceny w korytarzu konie roczne muszą być prezentowane w kantarach.

Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem podczas wszystkich etapów oceny.

• Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu (ma niewłaściwe ogłowie).

Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.

A) Konie roczne

 • • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach: o I -ogiery roczne
  • o II -klacze roczne
  •  

A.I. Ocena w ręku

 • • Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec w stępie.
 • • Konie oceniane są pod względem typu,  poprawności budowy i ruchu
 • • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
Oceniane elementyPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
TYP10x 1,515
GŁOWA, SZYJA, KŁODA10x 110
NOGI I KOPYTA10x 1,515
STĘP W RĘKU10x 110
RAZEMŚrednia ocen 3 sędziów50