II Walny Zjazd PZHKM

II Walny Zjazd PZHKM

  • PZHKM
  • 17 kwietnia, 2005
  • Brak komentarzy

17 kwietnia 2005 r. w Białce odbył się II Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich. W obradach, które trwały od 10:30 do 15:30 wzięło udział 56 spośród 113 członków związku.

Przyjęta została złożona na piśmie rezygnacja pana Krzysztofa Rudzińskiego z funkcji Sekretarza Zarządu. Na jego miejsce został wybrany pan Andrzej Bieńko.

Z powodów formalnych (nieobecność członków Komisji Rewizyjnej) nie można było przyjąć rezygnacji panów Krzysztofa Kordalskiego oraz Janusza Łoja. Obaj panowie odstąpili od wcześniejszych zamiarów, czyli pozostają na swoich stanowiskach.

Spotkanie prawie w całości wypełniła luźna dyskusja, w której, poza krótkim omówieniem niedawnego kryzysu w Zarządzie, wątkami wiodącymi były: organizacja czempionatu, promocja rasy małopolskiej oraz sprawy związane z zakładem treningowym. Korzystając z obecności prezesa PZHK, pana Andzeja Wody, Zarząd związku wystosował prozpozycję, by czempion i wiceczempion ogierów dwuletnich białeckiego pokazu uzyskiwały niemal automatycznie kwalifikację do zakładu treningowego (oczywiście po pomyślnym przejściu próby zajeżdżenia oraz po załatwieniu formalności np. natury weterynaryjnej). Projekt wymaga jeszcze sprecyzowania, ale z pewnością podniósłby rangę białeckiego pokazu koni małopolskich oraz uczynił go bardziej atrakcyjnym dla hodowców.

Zachęcając hodowców do udziału w pokazach, Zarząd zobowiązał się do udostępnienia na stronach związku informacji na temat zagranicznych pokazów koni angloarabskich:

  • w Neustadt-Dosse (Niemcy) – 25-26 czerwca 2005 r. (klasy hodowlane – warunki udziału),
  • w Pompadour (Francja) – 20-25 września 2005 r. (klasy użytkowe – wstępna informacja od organizatora).

Na stronie zamieszczona ma być również informacja na temat wyników testu 100 dni, który w dniach 19-20 kwietnia odbędzie się w ZT Bogusławice.