III Walny Zjazd PZHKM

III Walny Zjazd PZHKM

  • PZHKM
  • 05 grudnia, 2005
  • Brak komentarzy

3 grudnia w Krasnymstawie odbył się III Walny Zjazd PZHKM, na którym przyjęto sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, po czym udzielono absolutorium władzom związku. Omówiono także problematykę poprawek do statutu, ale z powodu niskiej frekwencji nie udało ich zatwierdzić. Zobowiązano Zarząd do zaktywizowania działalności komisji programowych i polepszenia ściągalności składek członkowskich.

Jednogłośną decyzją Zjazdu nadano panom Władysławowi Byszewskiemu i Michałowi Maciejewskiemu honorowe członkostwo PZHKM.

 

Władysław Byszewski

 

 

 

Michał Maciejewski

 

 

Wybrano także kandydatów na członków Komisji Księgi Stadnej Koni Małopolskich przy PZHK:

  • Tadeusz Głoskowski,
  • Krzysztof Kordalski,
  • Marek Trela,
  • Jerzy Urbański.

W myśl nowych przepisów naszemu związkowi przysługują co najmniej 3 miejsca w pięcioosobowym składzie komisji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd PZHK po rozpatrzeniu propozycji.