IV Walny Zjazd PZHKM

IV Walny Zjazd PZHKM

  • PZHKM
  • 21 listopada, 2007
  • Brak komentarzy

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych na Zjeździe był problem ożywienia działalności Związku. Zarząd zobowiązał się do aktywnej obecności w mediach, zwłaszcza na związkowej stronie internetowej, a także poprzez działalność wydawniczą. Możliwość taka pojawiła się dzięki PZHK, który zaproponował sfinansowanie folderu na temat rasy małopolskiej. Na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego PZHK, które odbędzie się 17 grudnia w Kościerzynie PZHKM wystąpi z oficjalnym wnioskiem o sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Folder taki powinien odzwierciedlić bogactwo typów koni małopolskich, a przede wszystkim ukazać rozmaite sposoby użytkowania sportowego, począwszy od klasycznych dyscyplin hipodromowych, aż po szeroko pojętą rekreację.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członów związku Zarząd organizował będzie zjazdy sprawozdawcze połączone ze szkoleniami i odczytami. Najbliższy taki zjazd planowany jest w Janowie Podlaskim w przyszłym roku.

Wiele uwagi poświecono sytuacji, w jakiej znalazły się stada ogierów, a zwłaszcza nieuchronnemu urynkowieniu zasad stanówki. Dla hodowców koni małopolskich jest to szczególnie niepokojące, gdyż większość ogierów tej rasy jest w posiadaniu stad, a centra hodowlane leżą w najbiedniejszych regionach UE (lubelskie, kieleckie).

PZHKM utrzymuje się wyłącznie ze skromnych składek członkowskich, dlatego też istotne jest pozyskanie sponsora, który w zamian za reklamę mógłby wspomóc finansowo promocję rasy zasługującej na miano najbardziej polskiej spośród ras koni szlachetnych hodowanych w naszym kraju.

Pan Dariusz Kotyra – członek Komisji Rewizyjnej – podjął się zbadania możliwości założenia fundacji działającej przy PZHKM, której celem byłoby pozyskiwanie funduszy na promocję koni małopolskich.

Na zjeździe obecne były 33 osoby. Kilkanaście usprawiedliwiało swoją nieobecność telefonicznie. Zważywszy na załamanie pogody, które miało miejsce w województwach południowych frekwencja była zadowalająca.

Siła takich związków jak PZHKM nie polega na ilości członków, lecz na ich aktywności i rozmachu działania. W naszych szeregach działają przedstawiciele najlepszych ośrodków hodowli konia małopolskiego, zarówno z tzw. sektora państwowego, jak i prywatnego. Wart podkreślenia jest fakt, iż PZHKM działa przede wszystkim na rzecz rasy, nie zaś na rzecz konkretnych podmiotów, dlatego też z owoców jego działalności korzysta szerokie grono hodowców, w tym także niezrzeszonych. Zapraszamy więc do wstąpienia w nasze szeregi i podjęcia współpracy.