Komunika PZHK: druki Świadectwa pokrycia klaczy

Komunika PZHK: druki Świadectwa pokrycia klaczy

  • PZHKM
  • 08 maja, 2011
  • Brak komentarzy

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie przypomina, że w świetle przepisów §5 ust.2 i §10 ust.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2009 nr 209 poz.1610) „Świadectwa pokrycia klaczy” wystawione przez właścicieli ogierów, SO i dzierżawców na punktach kopulacyjnych na „starych drukach” są nieważne.
Prowadzący księgi hodowlane koni, Okręgowy Związek Hodowców Koni, każdego roku po zatwierdzeniu punktu kopulacyjnego, wydaje aktualne druki „Świadectw pokryć klaczy” z pieczątką roku/sezonu krycia.
Każdy inny wydany dokument, uznaje się jako „nieważny” a źrebię z takim dokumentem jako „niehodowlane”.