KONTYNUACJA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZHKM

KONTYNUACJA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZHKM

  • PZHKM
  • 05 marca, 2018
  • Brak komentarzy

  

Zgodnie z postanowieniem Zarządu PZHKM zwołuje się na dzień 24.03.2018 r. kontynuację

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI MAŁOPOLSKICH

Termin i miejsce :

24.03.2018 r. godz. : 10.30 I termin, 11.oo II termin

Sala konferencyjna Zakład MHR Białka

 

PROPONOWANY

PORZĄDEK OBRAD

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku.

2.Sprawdzenie obecności i kworum.

3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji  

   Skrutacyjnej.

4.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

5.Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

6.Przedstawienie przez Zarząd uzupełnienia sprawozdania z działalności Związku za okres :

   od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za rok 2017.

8.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji :

   od początku swojej kadencji.

9.Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji

   Rewizyjnej.

10.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.