Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Skokach przez Przeszkody Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Skokach przez Przeszkody Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

  • PZHKM
  • 12 sierpnia, 2011
  • Brak komentarzy

Propozycje

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego

w Skokach przez Przeszkody

Zawody Regionalne w Skokach przez Przeszkody

Białka, dnia 03 – 04 września 2011 r.

1. Organizator :  Ludowy Klub Sportowy w Białce

                              Lubelski Związek Jeździecki w Lublinie

2. Miejsce :          Stado Ogierów „Białka” Spółka z o. o. Białka 22 – 300 Krasnystaw

3. Termin :          w dniach 03 – 04 września 2011r.

4. Uczestnicy :     Zaproszone Kluby i Sekcje Jeździeckie

 

5. Zasady finansowania :

Koszty organizacyjne Mistrzostw realizowane będą przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Departament Kultury, Edukacji  i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby.

6. Zgłoszenia :  Termin ostateczny do dnia 31 sierpnia br. (środa).

Zgłoszenia na drukach lub telefonicznie : LKS w Białce, tel./ fax  ( 82 ) 577 12 00, 505 164 853 ;

e-mail: lksbialka@op.pl ;

listownie: LKS Białka, 22 – 300 Krasnystaw, Białka 6

Przemysław Jankowski tel. 609 230 498

 ( zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych – opłata 20,00 zł )

7. Boksy :   cena 100,00 zł. za całe zawody, opłaty można dokonać w biurze zawodów w lub na konto LKS Białka : Bank Spółdzielczy Krasnystaw : 40 8200 0008 2001 0019 1711 0001

Boksy będą gotowe  od dnia 02 września br. od godziny 16.00.

8. Opłaty :   Organizacyjna :  50,00 zł. od konia (za całe zawody)

Startowa : w Mistrzostwach Województwa

– młodzicy i juniorzy młodsi za całe mistrzostwa 30,00 zł od konia,

– juniorzy za całe mistrzostwa 40,00 zł od konia,

– młodzi jeźdźcy i seniorzy za całe mistrzostwa 50,00 zł od konia

              w Zawodach Regionalnych

 – LL (80, 90 cm) 10,00 zł za udział w każdym konkursie

– L  15,00 zł  za udział w każdym konkursie

– P  20,00 zł  za udział w każdym konkursie

– N  25,00 zł  za udział w każdym konkursie

– C  30,00 zł  za udział w każdym konkursie

Startowe w całości przeznaczone jest na nagrody pieniężne.

9. Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne :

Przewodniczący komisji : Katarzyna Ziemińska – Milanowska

Sędzia :                               Przemysław Jankowski

Sędzia stylu :                     Andrzej Dąbrowski

Gospodarz toru :                Andrzej Dąbrowski

Lekarz Weterynarii :          Cezary Hubert Krawczyk

Komisarz zawodów :         rotacja sędziów

Kierownik zawodów :        Karolina Sarnecka – Sadlak

10. Program zawodów :

Sobota godz. 10:00

Konkurs nr   1 – 70 cm z oceną stylu jeźdźca – I półfinał w kat. Młodzicy

Konkurs nr   2 – 70 cm z oceną stylu jeźdźca – II półfinał w kat. Młodzicy

Konkurs nr   3 – 80 cm – z oceną stylu jeźdźca

Konkurs nr   4 – 90 cm – z oceną stylu jeźdźca

Konkurs nr   5 – Kl. L z oceną stylu jeźdźca – I półfinał w kat. Juniorzy Młodsi + otwarty

Konkurs nr   6 – Kl. P dokładności – II półfinał w kat. Juniorzy Młodsi + otwarty

Konkurs nr   7 – Kl. P z oceną stylu jeźdźca – I półfinał w kat. Juniorzy

Konkurs nr   8 – Kl. N dokładności – II półfinał w kat. Juniorzy + otwarty

Konkurs nr   9 – Kl. P szybkości – I półfinał w kat. Młodzi Jeźdźcy + otwarty

Konkurs nr 10 – Kl. N dokładności – II półfinał w kat. Młodzi Jeźdźcy + otwarty

Konkurs nr 11 – Kl. N szybkości – I półfinał w kat. Seniorzy + otwarty

Konkurs nr 12 – Kl. C dokładności – II półfinał w kat. Seniorzy + otwarty

Niedziela godz. 09:30

Konkurs nr   1 – 70 cm dokładności – I nawrót finału w kat. Młodzicy

Konkurs nr   2 – 70 cm dokładności – II nawrót finału w kat. Młodzicy

Konkurs nr   3 – 80 cm – z oceną stylu jeźdźca

Konkurs nr   4 – 90 cm – z oceną stylu jeźdźca

Konkurs nr   5 – Kl. P dokładności – I nawrót finału w kat. Juniorzy Młodsi + otwarty

Konkurs nr   6 – Kl. P zwykły – II nawrót finału w kat. Juniorzy Młodsi + otwarty

Konkurs nr   7 – Kl. N dokładności – I nawrót finału w kat. Juniorzy

Konkurs nr   8 – Kl. N zwykły – II nawrót finału w kat. Juniorzy

Konkurs nr   9 – Kl. N dokładności – I nawrót finału w kat. Młodzi Jeźdźcy + otwarty

Konkurs nr 10 – Kl. N zwykły – II nawrót finału w kat. Młodzi Jeźdźcy + otwarty

Konkurs nr 11 – Kl. C dokładności bez rozgrywki – I nawrót finału w kat. Seniorzy + otwarty

Konkurs nr 12 – Kl. C zwykły – II nawrót finału w kat. Seniorzy + otwarty

11. Nagrody :

w  Mistrzostwach Województwa nagrody finansowe, puchary, medale i flots.

w Zawodach Regionalnych nagrody finansowe, flots

12. Sprawy organizacyjne :

Organizator zapewnia ściółkę w boksach na pierwsze ścielenie. Pasza we własnym zakresie. 

Wyżywienie i noclegi we własnym zakresie.

o       Hotel „Rapa” w Krasnymstawie, tel./ fax  ( 82 ) 576 04 31, 576 68 87

o       Hotel „Barbara” w Krasnymstawie, tel./ fax  ( 82 ) 576 76 61, 576 76 62

o       Zajazd „Barbara” Zakręcie tel./ fax  604 535 262

o       Hotel „Storczyk” w Krasnymstawie tel. ( 82 ) 576 43 81 / 784 330 275

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

Organizator informuje, że w przypadku małej ilości zgłoszonych koni ma prawo odwołać zawody.

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w trakcie transportu, na i po zawodach oraz w trakcie uczestnictwa w nich. Zaleca się ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kodeks postępowania z koniem :

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

Propozycje  zatwierdzone  przez  LZJ Lublin w dniu 10 sierpnia 2011 r.

Podpisał :  Prezes LZJ Lublin

                  prof. Sławomir Pietrzak