Nowe konie na przetargu w Janowie Podlaskim

Nowe konie na przetargu w Janowie Podlaskim

  • PZHKM
  • 25 listopada, 2011
  • Brak komentarzy
Informujemy że lista koni prze­zna­czo­nych na prze­targ 26 li­sto­pa­da zo­sta­ła po­sze­rzo­na o ogie­ry i kla­cze pół­krwi, które ukoń­czy­ły tre­ning wy­ści­go­wy. Za­pra­sza­my w so­bo­tę po konie z Ja­no­wa!
 

Przy kry­ciu kla­czy pół­krwi za­ku­pio­nych w SK Janów Pod­la­ski ogie­ra­mi wła­sno­ści stad­ni­ny prze­wi­dzia­ne są ulgi. Szcze­gó­ły pod­czas prze­tar­gu.

 

Szczegółową listę koni wraz z rodowodami, wymiarami i opisem znajdą Państwo na str www Janowa Podlaskiego lub klikając TUTAJ