Ofer­ta usług do­dat­ko­wych dla wy­staw­ców koni oraz publicz­no­ści XIV NMCKM

Ofer­ta usług do­dat­ko­wych dla wy­staw­ców koni oraz publicz­no­ści XIV NMCKM

 • PZHKM
 • 08 maja, 2011
 • Brak komentarzy

Ofer­ta usług do­dat­ko­wych dla wy­staw­ców koni oraz publicz­no­ści XIV Na­ro­dowe­go Młodzie­żowe­go Czem­pio­na­tu Ko­ni Ma­łopol­skich zo­stała po­sze­rzona o „Wie­czór Hodow­ców” (dla wy­staw­ców spon­so­ro­wany jest on przez okręgo­we związ­ki hodow­ców).

Rezerwacja miejsca przy stoliku w namiocie VIP

Organizatorzy pokazu oferują miejsca w zwykłym namiocie VIP (bez podłogi, gorące posiłki i alkohol, oraz katalogi płatne osobno). W ramach usługi oferowane są:

 • obsługa kelnerska
 • kawa, herbata i zimne napoje
 • drobne przekąski
 • ciastka

 

Istnieje możliwość wykupienia posiłków oferowanych przez catering:

 • obiad (dwa dania gorące) w wolnej sprzedaży – 30 zł

Warunki rezerwacji:

 • cena od osoby – 50 zł + VAT za dwa dni (25 zł + VAT za dzień)
 • termin – piątek, 27 maja 2011 r. (do wyczerpania puli miejsc)

Rezerwacja i dodatkowe informacje:

Wpłaty

Po rezerwacji miejsca należną kwotę można przelać na konto bankowe:

 • Marcin Miś Events
  22-300 Krasnystaw
  ul. Kościuszki 64
 • numer rachunku: 74 2490 0005 0000 4500 1641 7072
 • tytuł wpłaty: „Konie małopolskie 2011”

 Wieczór Hodowców” – spotkanie połączone z kolacją w sobotę

Organizatorzy zapraszają wystawców i miłośników koni małopolskich do udziału w sobotnim „Wieczorze Hodowców”.

Okręgowe związki hodowców sponsorują udział w spotkaniu wystawcom ze swoich okręgów. Pozostałe osoby mogą wykupić miejsce za 20 zł. Rezerwacja u pana Marcian Misia (kontakt wyżej).

Przypominamy warunki udziału w pokazie – termin zgłaszania koni i opłat mija 10 maja 2011 r.