Oświadczenie !!!!!

Oświadczenie !!!!!

  • PZHKM
  • 16 lipca, 2015
  • Brak komentarzy

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich oświadcza,

iż nie ma nic wspólnego z decyzją podjęta przez SO w Białce informującą iż wszystkie konie przyjeżdżające na teren ZHP SO Białka winny przejść badania krwi testem Cogginsa w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (NZK) oraz być zaopatrzone w stosowne świadectwo weterynaryjne. Decyzja ta dotyczy koni biorących udział w Pokazie Narodowym Koni Małopolskich. Szczegóły oraz wzór zaświadczenia weterynaryjnego zamieszczone zostały w warunkach pokazu. w części „Dodatkowa informacja dla wystawców w sprawie niedokrwistości zakaźnej koni”. PZHKM po zasięgnięciu informacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie otrzymał informacje iż w/w dodatkowe badanie nie zostało zlecone przez Inspektorat ani nie jest jego wymogiem. Wyżej wymienione badania nie zostały także ustalone ze współorganizatorami tj, PZHKM oraz LZHK. Wszelkie konsekwencje z tym się wiążące ponoszą pozostali organizatorzy w tym SO Białka.

 

 

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich