Próba dzielności klaczy w OZHK Kielce

Próba dzielności klaczy w OZHK Kielce

  • PZHKM
  • 20 sierpnia, 2005
  • Brak komentarzy

Próba dzielności klaczy w OZHK Kielce – Wolica, 16-17 lipca 2005

 

Objęcie ochronnym programem zachowawczym koni małopolskich spowodowało duże zainteresowanie hodowców tą rasą, co prowadzi do podnoszenia się wyraźnie poziomu hodowlano-użytkowego. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach zorganizował w dniach 16 i 17 lipca 2005 roku polowo-wierzchową próbę dzielności dla klaczy małopolskich. Odbyła się ona w Gospodarstwie Agroturystycznym państwa Renaty i Roberta Marców w Wolicy.

Klacze oceniono w skokach luzem, w trzech podstawowych chodach pod jeźdźcem przez Komisję w składzie Andrzej Goraus, Adam Jończyk, Wojciech Semik. Natomiast jeździec testowy Beata Adamiak dokonywała oceny jezdności i przydatności wierzchowej. Wszystkie elementy próby były oceniane w skali 0-10 punktów.

Do próby przystąpiło 10 klaczy małopolskich. Cztery klacze zdały próbę z oceną bardzo dobrą, a sześć z oceną dobrą. Miejsce czwarte w próbie zajęła gniada klacz Grecja ur. 2002 r. (Emir – Gaja po Jagielończyk) – hodowca i właściciel Wojciech Ciepliński. Klacz ta uzyskała w próbie 35,84 punktów. Mocną jej stroną były skoki luzem oraz praca w kłusie i galopie, za które to elementy otrzymała oceny bardzo dobre. Na trzeciej pozycji, zdobywając 36,33 punktu uplasowała się gniada klacz Moguncja ur. 2002 r. (Ghana – Mona po Murath Akbar oo) – hodowca Robert Kogut, właściciel Jerzy Zyguła. Moguncja to dużej urody klacz w bardzo orientalnym typie, w próbie imponowała skokami luzem i pracą w galopie, za które otrzymała noty powyżej siedmiu punktów, co odpowiada ocenie bardzo dobrej. Drugie miejsce przypadło kasztanowatej klaczy Galia ur. 2001 r. (Quatar de Plape – Gala de Castelnau po Frou Frou) – hodowca Barbara Smajek, właściciel Renata i Robert Marzec. Klacz ta jest francuską angloarabką urodzoną w Polsce. W próbie uzyskała 37,50 punktu, a jej mocną stroną są wszystkie trzy podstawowe chody pod jeźdźcem, za co otrzymała ocenę bardzo dobrą z notami powyżej siedmiu punktów. W próbie zwyciężyła ciemnogniada klacz Ally Mc Beal ur. 2001 r. (Łyk Szampana – Amdra po Faun) – hodowca Marian Pawlik, właściciel Jerzy Zyguła. Klacz Ally Mc Beal w skokach luzem zaprezentowała skoki o dużej sile odbicia i bardzo dobrej technice, za co otrzymała ocenę wybitną przy średniej nocie wynoszącej 8,33 punktu. Obszerny i swobodny stęp z notą średnią 8,17 punktu oraz noty powyżej siedmiu punktów za pracę w kłusie i galopie świadczą o dużej wszechstronności tej klaczy.