Propozycje Zawodów

Propozycje Zawodów

  • PZHKM
  • 21 lipca, 2011
  • Brak komentarzy

 

Propozycje

Regionalne Zawody Konne w Skokach przez przeszkody

Żabno, dnia 07 sierpnia 2011r.

 

1.      Termin zawodów: 07 sierpnia 2011r. (niedziela)

2.      Miejsce zawodów: Stadnina Koni w Żabnie

3.      Organizator: Sekcja Jeździecka „Baria” WKJ Lublin w Żabnie, SK Żabno

4.      Zgłoszenia: pisemne: SK Żabno 166, 37-455 Radomyśl n/Sanem

 tel. P.Maria Bieńko (015) 845 44 49,  0662 952 033

UWAGA !!! Konie bez ważnych badań i szczepień nie będą przyjmowane na teren zawodów

5.      Ostateczny termin zgłoszeń: do dnia 5 sierpnia 2011r. ( Prosimy o dokładne zgłoszenie koni i zawodników z podaniem nr konkursów).

6.      Komisja Sędziowska w składzie  : Sędzia główny – Wacław Bącal, Sędzia – Jerzy  Urbański,  Sędzia + Sekretariat –  Przemysław Jankowski, Gospodarz toru –  dr Krzysztof Bocian.

7.      Sprawy organizacyjne:

         obowiązuje dokumentacja koni i zawodników zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ

         opłata wpisowa -50 zł od konia.

         opłaty startowe (LL-10zł., L-10zł., P-15zł., N-20zł., C-30zł.), w całości przeznaczone na nagrody w konkursach.(Za konie zgłoszone po terminie dodatkowa opłata- 60zł.).

 

         organizator zabezpiecza miejsce dla koni w SK, opłata za korzystanie  : 

a)      z boksu ( boks ze słomą)  – 50 zł.

b)      ze stanowiska ( stanowisko ze słomą) – 20zł

         rozprężalnia  podłoże trawiaste        (100m x 70m).

         plac konkursowy podłoże trawiaste ( 100m x 65 m).

 

8. Organizator nie ponosi winy za ewentualne wypadki, zachorowania dotyczące uczestników i koni biorących udział w zawodach oraz w czasie transportu jak i również innych zdarzeń

( np. kradzieże, zniszczenia).

 

9.Program zawodów: początek godzina 1000

l        Konkurs nr 1 kl. „LL” towarzyski (80 cm) z trafieniem w normę czasu

l        Konkurs nr 2 kl. ”LL” (90 cm) dokładności Art.238 pkt 1.1,

l        Konkurs nr 3 kl. ”L” (100 cm)  dokładności z natychmiastową rozgrywką Art.238 pkt 1.2

l        Konkurs nr 4 kl. ”P” (110 cm) zwykły

l        Konkurs nr 5 kl. ”N” (120 cm) dwufazowy Art. 274 pkt  5.2

l        Konkurs nr 6 kl. „C” (130 cm) o wzrastającym stopniu trudności z jokerem Art. 269 pkt 5, (konkurs zostanie rozegrany pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 5 koni).

 

Dekoracja zwycięzców konkursów bezpośrednio po zakończeniu każdego konkursu.

 

Organizator zapewnia flots dla koni oraz nagrody finansowe i rzeczowe
do podziału w  poszczególnych konkursach  na  kwotę 5000 zł.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak i również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi być zawsze uwzględnione we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być podporządkowane celom komercyjnym.

 

1.      Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi być stawiane na pierwszym miejscu . Dotyczy to dbałości o konia, stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu.

  1. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego traktowania konia.
  2. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić szczególną uwagę na: prawidłowe  przygotowanie terenów zawodów, rodzaj podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody  koniom w drodze powrotnej z zawodów.
  3. Należy dołożyć  wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej,

      dotyczy to zwłaszcza   odpowiedniej opieki weterynaryjnej, wymaganych szczepień       ( eutanazji) oraz spokojnej starości.

 

FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane  w sport jeździecki  do stałego podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie.