Przetarg SO Białka

Przetarg SO Białka

  • PZHKM
  • 13 października, 2011
  • Brak komentarzy

SO Białka oferuje ogiery małopolskie do dzierżaw hodowlanych na sezon rozpłodowy 2011/2012. Ogiery zostaną rozdysponowane w drodze przetargu:

  1. Do dnia 19.10.2011r. SO Białka przyjmować będzie pisemne zgłoszenia/oferty na ogiery do dzierżaw.
  2. W dniu 21.10.2011r. SO Białka ogłosi wyniki postępowania przetargowego dotyczącego przetargu pisemnego.
  3. W dniu 04.11.2011r. SO Białka przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny na ogiery nierozdysponowane w drodze przetargu pisemnego.

Poniżej lista oferowanych ogierów oraz szczegółowe informacje nt. zasad rozdysponowania ogierów i warunków dzierżawy, razem z formularzem ofertowym (w plikach PDF odczytywanych za pomocą programu Adobe Acrobat Reader):

Składanie ofert – wyłącznie na udostępnionych wyżej formularzach – do 19 października (decyduje skuteczne doręczenie).

Stado Ogierów Białka Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 577 12 00
tel. (82) 577 12 01