SK Udórz

 • PZHKM
 • 30 czerwca, 2011
 • Brak komentarzy
 

Lokalizacja stadniny

Stadnina Koni w Udorzu położona jest w południowym regionie Polski w województwie śląskim w powiecie zawierciańskim. Odgrodzona od dużych aglomeracji szerokim pasmem lasów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Oddalona od Katowic – 70 km., a od Krakowa i Częstochowy – 60 km. Jura Krakowsko-częstochowska.

Kraina wapiennych skał wyrzeźbionych przez naturę w niezwykłe kształty, wspaniałych jodłowych i bukowych lasów, wąwozów i dolin, malowniczych wzniesień i rozległych łąk. Kraina naznaczona historią, której pomnikami są wyniosłe ruiny zamków w pobliskim Smoleniu, Ogrodzieńcu, Mirowie, malownicze pałace, jak ten w Pilicy, dwory, klasztor, stare, drewniane chaty wiejskie.

Znakomite położenie stadniny: przepiękne tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bliska odległość od dużych miast, łatwość dojazdu , wspaniałe tereny do jazdy konnej, bliskość lasu powoduje, że amatorów jeździectwa i wypoczynku u nas nie brakuje. Nie przeszkadzają nam nawet kaprysy pogody: posiadamy krytą ujeżdzalnię o wymiarach 18 m x 60 m z której można korzystać cały rok. Latem w upalne dni można zażyć kąpieli w zalewie w pobliskiej Pilicy, natomiast zimą poszusować na nowo otwartym szlaku narciarskim w Cisowej, oddalonej od Udorza zaledwie o ok. 5 km.

Historia stadniny

Pierwsze wzmianki o Udorzu pochodzą z XIII wieku, kiedy wieś była własnością Miechowskiego Klasztoru Bożogrobowców. Sto lat później przeszła w prywatne ręce, a jej ostatnimi przed II wojną światową właścicielami byli Moesowie. Oni właśnie – od roku 1890 rozpoczęli hodowlę koni sportowych. Sławy przydały Udorzowi wyhodowane tu klacze Bandura i Zorza, startując pod porucznikiem Sergiuszem Zahorskim. W czasie II wojny światowej hodowla Moesów przepadła, a po wojnie majątek został przejęty przez państwo. Kiedy została utworzona Stadnina Koni Trzebienice, Udórz został do niej wcielony, jako jedno z gospodarstw. W 1947 roku sprowadzono tu pierwsze konie i datę tą należy przyjąć jako początek działalności Stadniny Koni w Udorzu.

Jesienią 1995 roku nastąpiło odłączenie od Trzebienic i została zarejestrowana Stadnina Koni w Udorzu Sp. z o.o, stanowiąca własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 2001 roku podjęto decyzję o prywatyzacji Stadniny, wiosną 2002 roku właścicielem koni i majątku ruchomego została Huta Szkła \”Jaroszowiec\”, budynki i grunty rolne zostały wydzierżawione na okres 5 lat od AWRSP w Warszawie.

W lipcu 2007 roku Spółka P.P.H.U. \”ALGAS\” z siedzibą w Sosnowcu odkupiła konie od huty, nabyła też w drodze przetargu gospodarstwo rolne wraz z 12 hektarami gruntów na którym się ono znajduje. Oprócz budynków stajenno-gospodarczych w skład wchodzą dwa zabytkowe spichlerze, wpisane do rejestru zabytków, założenie parkowo-krajoznawcze, stawy rybne. Zaplecze paszowe dla hodowanych koni stanowić będą płody pozyskiwane z uprawy prawie 200-stu hektarów ziemi dzierżawionej od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Hodowla

Pierwsze klacze sprowadzone po wojnie do Udorza, reprezentowały różne typy koni szlachetnych. Było to jedenaście klaczy półkrwi arabskiej, jedenaście czystej krwi agloarabskiej i jedna czystej krwi. Do połowy lat pięćdziesiątych trudno mówić o planowanej polityce hodowlanej, zmieniło się to jednak, kiedy z Wieprza koło Żywca, z Austrii i Węgier sprowadzono lipicany, które później zaczęto krzyżować z klaczami półkrwi angloarabskiej, co przyniosło bardzo dobre efekty .Otrzymane potomstwo wykazywało się dobrą skocznością oraz wytrzymałością i doskonale sprawdzało się w sporcie.

W latach sześćdziesiątych lipicany ustąpiły miejsca klaczom gidrańskim importowanym z Bułgarii oraz przeniesionym do Udorza z Chyszowa, których użycie zaowocowało zwiększeniem wzrostu i kalibru koni. Dziesięć lat później, kiedy sprecyzowano kierunek hodowli, stawiając na uzyskanie nowoczesnego konia wierzchowego o predyspozycjach skokowych, użyto ogierów pełnej krwi i selle francais. Wyhodowano wtedy wiele bardzo dobrych koni sportowych, w czym ogromna zasługa ogiera Saroyan xx, który w połączeniu z udorskimi klaczami dał bardzo poprawne i wyrównane potomstwo, które odznaczało się szlachetnością a także niepospolitą dzielnością. Jego krew reprezentują obecnie w stadzie klacze: Sumka, Arika, Happily, Harfa, Honda, Hellada, Flota, Sumienna.

Ogiery użyte w ostatnich latach w SK Udórz:

W ostatnich latach w Udorzu użyto do stanowienia klaczy następujących ogierów: Arak xo , Szron sp, Trawant NWP, Lascatraz L sp, Lansjer L sp, First des Termes xo, Lando sp, Rytm sp, Cordial sp, Wareg m, Jakobin x-wlkp,Aron sp, Kamp m, Top- Gun xo, Asceta sp, Hetman sp, Jubilat m, Regiel m, Analog sp, Szkrab m, Sentender m, Czuwaj sp, Bockmans Looping hol,

W chwili obecnej stadnina posiada nieco ponad 100 koni rasy małopolskiej i szlachetnej półkrwi ( w tym ok. 16 klaczy wpisanych do Księgi Stadnej Koni Małopolskich, 11 do Księgi Stadnej Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi ), wiosną przybędą kolejne urodzone źrebięta w ilości ok. 20 sztuk.

Hodowane klacze należą do 6 rodzin żeńskich:

 • AGITACJA
  Klacz Agitacja, kaszt.( Awstriec xo-Gostenka xo po Gliceryn xo) urodziła się w 1962/63 roku w SK Plewen, sprowadzona do Udorza w 1966 roku założyła tu liczną rodzinę poprzez dwie swoje córki: Andaluzja i Ada. Klacze z tej rodziny cechuje dobre zdrowie i płodność i dość dobra skoczność, pochodzą z niej takie konie użytkowane w sporcie jak: Aksamit, Agat, Adoratorka, Agar, Adonis, Asysta, Atol, Atom. Obecnie reprezentowana jest przez klacze:, Arika m po Arak m, Arwena sp po Rytm.
 • FIZA
  Protoplastka rodziny klacz Fiza, gn. ( Andermatt xom- Iza u/xo po Protazy xom) ur. w 1952r. w SK Leszczyno Szlacheckie została sprowadzona do Udorza w 1954 roku. Dała do hodowli bardzo dobrą klacz Lizyna oraz klacz Figa. Linię wywodzącą się od klaczy Lizyna charakteryzuje duża skoczność i przydatność sportowa. Pochodziły z niej takie konie sportowe jak: Litwor, Lotagen, Luba, Lida, Lokacja, Lancia, Lapis, Lozanna, Lambada. Spośród potomstwa kl. Figa w sporcie wyróżniły się: Fama, Floret, Fortuna. Obecnie w stadzie są 3 klacze pochodzące z tej rodziny: Laguna m po Arak I, Filarka sp po Rytm, Loretta m po First des Termes xo.
 • HETMANKA
  Założycielka rodziny była c.siwa klacz Huszara ( Fawory Schagya lp- Bałamutka lp po Maestoso lp) ur. w 1954 r. w SK Wieprz , sprowadzona do Udorza jako roczniak. Jej córka siwa klacz Hetmanka po Waal, po krótkiej, lecz znakomitej karierze sportowej, wcielona do stada matek dała szereg bardzo dobrych koni sportowych o imponującej skoczności, m. In. Og. Hipolit po Brennus sf oraz bardzo dobrą matkę- klacz Hipoteka po Poganin xom Inna jej córka kl. Hippika po Saroyan xx , po intensywnej karierze sportowej ( kl. CC ) dała tylko jedna córkę urodzoną dzięki przeszczepowi zarodka, dzięki temu urodziła się klacz Happily m po Bralin, obecnie bardzo dobra matka w stadzie. Klaczą której wszczepiono zarodek była klacz Trojka. Z rodziny klaczy Hetmanka wywodzą się najlepsze jak dotąd wyhodowane w Udorzu konie sportowe: Hazard, Himeryk, Hipovit, Hippika, Historyk, Hipodrom, Haszysz, Hektor, Horoskop, Harfa, Harley. Obecnie tę najcenniejszą w Udorzu rodzinę reprezentują klacze: Happily m po Bralin xx, Harfa m po Datsun m , Honda m po Empik xx, Hellada sp po Elvis sf, Hańcza sp po Grey m,Holandia sp po Lando sp, Harmonia m po Regiel m, Huryska m po Regiel m
 • PRAWDA
  Te nieliczną rodzinę zapoczątkowała ur. w 1061 r. w SK Plewen kaszt. Klacz Prawda xo ( Pamietliw xo – Wiska xo po Wichr xo),. Najlepszą matką w tej rodzinie była klacz Psyche m po Damon xx – matka 2 ogierów w PSO Pluton i Psalm i babka jedynej reprezentantki w tej linii w stadzie – kl Plejada sp po Lando sp.
 • SKIBA
  Rodzina klaczy Skiba xo kaszt. ( Hexton xx- Socha xo po Nankin xo) urodzonej w 1959 r w SK Pruchna i sprowadzonej do Udorza w 1962 r. jest udorską gałęzią ochabskiej znakomitej rodziny klaczy Sauge xo , z której wywodzi się wiele wybitnych koni sportowych. Niesie ona w liniach żeńskich krew angloarabów francuskich, w hodowli udorskiej była od początku lat sześćdziesiątych rodziną najbardziej liczną. W sporcie wyróżniły się: Sonet, Syrena, Skala, Szejk, Sudan, Senator, Sort, Starka, Sekta, Sabrina, Skat, Safian. Rodzinę tą reprezentuje klacze: Saksonia sp po Lansjer L, Sycylia m po Arak m, Setja m po Empik xx, Sumienna sp po Szron sp, Sabatina m po Kamp m, Sinez sp po Lansjer L, Sumatra sp po Lando, Samsara sp po Asceta sp, Saragossa sp po Lansjer L sp, Sidney sp po Aron sp, Storia m po Kamp m