SO Białka – ogiery do dzierżaw hodowlanych na sezon rozpłodowy 2011/2012

SO Białka – ogiery do dzierżaw hodowlanych na sezon rozpłodowy 2011/2012

  • PZHKM
  • 23 listopada, 2011
  • Brak komentarzy

SO Białka oferuje ogiery do dzierżaw hodowlanych na sezon rozpłodowy 2011/2012. Ogiery zostaną rozdysponowane w drodze przetargu:

  1. Do dnia 19.10.2011 r. SO Białka przyjmować będzie pisemne zgłoszenia/oferty na ogiery do dzierżaw.
  2. W dniu 21.10.2011 r. SO Białka ogłosi wyniki postępowania przetargowego dotyczącego przetargu pisemnego.
  3. W dniu 04.11.2011 r. SO Białka przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny na ogiery nierozdysponowane w drodze przetargu pisemnego.

Poniżej lista oferowanych ogierów oraz szczegółowe informacje nt. zasad rozdysponowania ogierów i warunków dzierżawy, razem z formularzem ofertowym (w plikach PDF odczytywanych za pomocą programu Adobe Acrobat Reader):

Składanie ofert – wyłącznie na udostępnionych wyżej formularzach – do 19 października (decyduje skuteczne doręczenie).

Poniżej lista ogierów, które zostały rozdysponowane w wyniku przetargu pisemnego oraz lista ogierów przeznaczonych na przetarg ustny 4 listopada 2011 r. (w plikach PDF odczytywanych za pomocą programu Adobe Acrobat Reader):

Ogiery, które nie zostały rozdysponowane do dzierżaw hodowlanych w wyniku przetargu pisemnego, rozstrzygniętego 21 października oraz przetargu ustnego, zorganizowanego 4 listopada pozostają nadal w ofercie. Zainteresowani hodowcy proszeni są o kontakt z biurem SO Białka. Obowiązują zasady podane wyżej.

Stado Ogierów Białka Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax (82) 577 12 00
tel. (82) 577 12 01
Office@bialka.arabians.pl