VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej „Święto konia małopolskiego” 2012

VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej „Święto konia małopolskiego” 2012

  • PZHKM
  • 26 czerwca, 2012
  • Brak komentarzy

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w

Krakowie

serdecznie zaprasza w dniach 30.06.- 01.07.2012 roku do Klikowej

2012-06-26

na

 

VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni

 

Rasy Małopolskiej

 

„Święto konia małopolskiego”

 

PARTNEREM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Serdecznie zachęcamy hodowców do zaprezentowania swojego dorobku hodowlanego, źrebiąt rocznych

i dwuletnich oraz klaczy trzyletnich i starszych oraz sysaków.

Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w pozostałych pokazach i konkurencjach sportowych takich

jak w amatorskim konkursie powożeniu zaprzęgami parokonnymi  lub jednokonnymi oraz  skoki przez przeszkody.

Wszystkim wystawcom życzymy samych sukcesów hodowlanych i sportowych..

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

plakat

 

Święto konia małopolskiego”

VI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej

 

Klikowa 30.06.-01.07.2012 r.

PARTNEREM PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Organizator:

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

 

Współorganizatorzy:

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie

Śląsko – Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

 

Data i miejsce:

30.06-01.07.2012 r

Miejsce: Klikowa – Ludowy Klub Jeździecki

ul. Klikowska 304, 33-100 Tarnów

tel.14/626-67-05

 

Program Czempionatu

Sobota 30.06.2012

do godz. 12 00 – zwózka koni

godz. 13 00 – odprawa techniczna

godz. 14 00 – ocena płytowa

godz. 20 00- ognisko z hodowcami

Niedziela 01.07.2012

· godz. 11 00 – wybór czempiona i wiceczempiona ogierów

· godz. 11 30 – amatorski konkurs skoków przez przeszkody

· godz. 12 00 do 15 00 konkurs rysunkowy dla najmłodszych

· godz. 12 00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy młodych

· godz. 12 30 – Pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej

· godz. 13 00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy starszych

· godz. 13 30 – amatorski konkurs zręczności powoŜenia zaprzęgami

parokonnymi

· godz. 15 30 – Pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej

· godz. 16 00 – wybór najlepszego konia pokazu i publiczności,

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2012 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni

ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków

tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16

email: blaz_krakow@wp.pl,

Zgłoszenia koni z innych okręgów (z poza woj. małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego)

będą rozpatrywane po 20.06.2012 z informacją czy zostały konie przyjęte na wystawę).

Ustala się:

· wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 40 PLN na pokrycie kosztów

organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 20 czerwca 2012 r. na konto

Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111

6011 8154 0001

· wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 80 PLN;

· opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;

· opłata za stanowisko i boksy:

1.. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni – 40 PLN. za

jedną noc (dwie noce 80 PLN),

2. stanowisko po wiatą 25 PLN za jedna noc (dwie noce 50 PLN)

3. boksy tylko dla ogierów starszych oraz klaczy z źrebakami– 50 PLN za jedną noc

(dwie noce 100 PLN)

· siano, owies, słomę należy przywieźć,

Warunki weterynaryjne:

· Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw

grypie.

· Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.

Zakwaterowanie w Tarnowie – organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc

noclegowych.

· Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. (0-14) 633 23 82;

· Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. (0-14) 622 07 38;

· Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. (0-14) 626 96 20;

· Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. (0-14) 621 26 71;

· Hotel OHP ul. Mościckiego tel. (0-14) 627 38 79, (0-14) 627 30 94;

· Kemping „Pod Jabłoniami” ul. Piłsudskiego tel. (0-14) 621 51 24.

Możliwość rozbicia namiotu na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego „KLIKOWA”

Wszystkie Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o powiadomienie

hodowców koni małopolskich na swoich terenach działania i ewentualną pomoc w

wysyłaniu zgłoszeń. Prosimy o wzajemne powiadamianie się hodowców. Zapraszamy

równieŜ wszystkich miłośników i sympatyków koni małopolskich.

 

Regulamin „Święta Konia Małopolskiego”

ZASADY OCENY I POKAZU KONI

1 Katalog koni wystawionych w czempionacie sporządzony jest przez Małopolski

Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące

się w Okręgowych/Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenia

należy przesłać do Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie w

nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2012r.

2 Na wystawie mogą być przedstawione konie: klacze i ogiery hodowli krajowej,

stanowiące własność prywatnych i uspołecznionych gospodarstw rolnych;

a. spełniające warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy

małopolskiej.

_ ogierki roczne – I klasa

_ ogiery dwuletnie – II klasa

_ klaczki roczne – III klasa

_ klacze dwuletnie – IV klasa

_ klacze trzyletnie i starsze – V klasa (a i b)

_ źrebięta sysaki urodzone 2012 (ocena luzem przy matce w

czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)

3 Konie w klasach I-V pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu

pokazowym według poniższego schematu:

1) Komisja Sędziowska

2) Pokaz koni na stój

3) Pokaz konia w ruchu

4 Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:

a. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni

b. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch (stęp i kłus) , kondycja,

pielęgnacja, przygotowanie do czempionatu ( w tym sposób prezentacji na

trójkącie)

c. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt (co 0,5 pkt.).

a. Typ

b. Pokrój

c. Step

d. Kłus

e. Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu , w

tym sposób prezentacji na trójkącie

Skala ocen:

10 pkt. – doskonała 5 pkt. – mierna

9 pkt. – bardzo dobra 4 pkt. – niedostateczna

8 pkt. – dobra 3 pkt. – prawie zła

7 pkt. – zadawalająca 2 pkt. – zła

6 pkt. – dostateczna 1 pkt. – bardzo zła

Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie

ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów

przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.

W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa

ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u

wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch.

W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca

zadecyduje sędzia rozjemczy.

Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji

jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej

wiadomości wyniki oceny.

5 Wybór Czempiona

Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co

najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wice- czempiona

osobno dla ogierów i klaczy.

I. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do

Czempionatu Młodzieży Ogierów.

II. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do

Czempionatu Młodzieży Klaczy

III. Klacze trzyletnie, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie V – kwalifikują się do

czempionatu.

IV. Ogiery i klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca zostaną wyprowadzone na

plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego

głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Wiceczempiona

ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu,

znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i

Wiceczempionki klaczy młodych. Czempion i wiceczempion klaczy starszych wybierany jest

spośród klaczy, które zajęły od I-IV miejsca w klasie

Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie w poprzednich edycjach nie mogą

zostać powtórnie wybrane Czempionem.

Spośród Czempionów klaczy i ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu.

Nagrody finansowe otrzymują:

_ 500 zł – dla Najlepszego Konia Pokazu

_ 600 zł – za tytuł Czempiona: (ogierów młodych, klaczy młodych i klaczy

starszych)

_ 300 zł – za tytuł Wiceczempiona (ogierów młodych, klaczy młodych i

klaczy starszych)

_ 200 zł – za III miejsce w klasie

_ 150 zł – za VI miejsce w klasie

_ 100 zł – za udział (dla pozostałych koni)

6 Do udziału w VI Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Małopolskiej będą

dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:

a. aktualne szczepienie przeciw grypie;

b. środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co

powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji

środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu);

oraz

c. paszę (siano, słomę, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni;

odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.

7 Przeprowadzanie koni w ręku:

1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.

2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek

ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak teŜ wskazywałyby na

pochodzenie prezentowanego konia.

3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.

4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.

5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub

podnieść nogę konia.

6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.

7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą

wykluczone z pokazu.

8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.

9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany

jako ostatni w swojej klasie.

8 Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i

decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

9 Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie

bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym

czasie.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki

i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie

ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas

trwania wystawy.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym

i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu – stępie, kłusie

i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.