Zmiana Terminu !!!!!!Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków PZHKM

Zmiana Terminu !!!!!!Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków PZHKM

  • PZHKM
  • 27 grudnia, 2012
  • Brak komentarzy

Zaproszenie!
na Walny Nadzwyczajny Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 26. 01. 2013 r.(zmiana terminu)!!!!!
 
w sali Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50a, 20-337 Lublin (okolice ulicy Witosa - róg ul. Słowiczej)
Zjazd rozpocznie się o godz. 10.00 - termin pierwszy. W wypadku braku kworum - niezależnie od ilości przybyłych odbędzie się w terminie
drugim t. j. o godz. 10.30. Porządek obrad Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu Członków PZHKM:
- Otwarcie obrad Walnego Nadzwyczajnego Zjazdu PZHKM
- Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
- Wybór Komisji:
a) mandatowo - skrutacyjnej
b) wyborczej
c) uchwał i wniosków
- Przyjęcie porządku obrad Zjazdu:
a) uwagi i wnioski do porządku obrad
b) głosowanie nad porządkiem obrad
- Wybory uzupełniające do Zarządu:
a) wybór sekretarza
b) wybór skarbnika 
- Anulowanie uchwały Walnego Zjazdu PZHKM nr 5/2011 z dn. 26. 02. 2011 r.
w sprawie przedstawicielstwa PZHKM we władzach PZHK i podjęcie nowej
stosownej uchwały.
- Wolne wnioski - dyskusja
- Zakończenie Zjazdu.