Wielki sukces polskich koni w Pompadour 2013

Wielki sukces polskich koni w Pompadour 2013

  • PZHKM
  • 25 września, 2013
  • Brak komentarzy

W dniach 16-22 września, odbyła się dwudziesta edycja jednej z największych imprez sportowo-hodowlanych we Francji, znanej jako „Grande Semaine de Pompadour” czyli Wielki Tydzień Pompadour. Część sportową tego wydarzenia stanowią Mistrzostwa Francji Młodych Koni oraz zawody towarzyszące w WKKW, natomiast stroną hodowlaną jest Narodowy Czempionat Francji Koni Angloarabskich. W tegorocznym Czempionacie, odbywającym się na terenie Stadniny Pompadour, będącej kolebką rasy angloarabskiej, główną rolę odegrały konie małopolskie wyhodowane przez członków PZHKM. Po pokonaniu 2000 km, w zupełnie nowym, odległym miejscu, nasze konie zdobyły najlepsze wyniki w konkursach dla 2-letnich ogierów oraz 2 i 3-letnich klaczy.

Konie 2-letnie

Epona

Jako pierwsza przed francuską publicznością wystąpiła EPONA (Juniperus – Ekologia po Werbel) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego, zdobywając pierwsze miejsce w grupie 2-letnich klaczy angloarabskich działu II. Następnie oceniana była stawka ogierów dwuletnich, w której polską hodowlę reprezentowały trzy konie. APORT (Frazes – Awelana po Arcus xx) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego zajął drugie miejsce w grupie ogierów działu II. SIMI (Minaret – Sisley po Kamp) hod. i wł. Sławomira Frosika zdobył drugie miejsce wśród ogierów III działu. Natomiast FULL FART (Emaks – Finlandia po Emigrant) hod. i wł. Moniki i Roberta Smalirów, oceniany poza konkursem (nie spełnia warunków międzynarodowej księgi angloarabskiej) osiągnął wynik lepszy od zdobywcy trzeciego miejsca w klasie ogierów III działu, czyli był niewiele gorszy od ogiera SIMI.
Konie dwuletnie oceniane były w skokach i galopie luzem oraz w ręku (pokrój, stęp, kłus).

Aport
 
Simi
 
Full Fart

Konie 3-letnie

W kategorii koni 3-letnich oceniane były trzy polskie klacze. Największy sukces osiągnęła ELISEE GREY (Grey – Embera po Berlin Bej) hod. i wł. Teresy Idzik, zajmując pierwsze miejsce w najliczniejszej grupie klaczy III działu oraz zdobywając tytuł Champion Suprême czyli najwyżej ocenionego konia spośród wszystkich 2 i 3-latków. Pozostałe dwie klacze: JEŻÓWKA (Dąbek – Jesień po Arcus xx) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego oraz ELEJN (Emetyt – Egzema po Przedświt XIII-4) hod. i wł. Jana Zubera oceniane były poza konkursem (kryteria księgi angloarabskiej), mimo to otrzymały wysokie oceny, a ich jeźdźcy (Zofia Bukowska i Wojciech Powęska) zostali pochwaleni przez sędziów za doskonałe przygotowanie koni.
Konie trzyletnie oceniane były w skokach i galopie luzem, w 3 chodach i skokach pod jeźdźcem oraz w ręku (pokrój, stęp, kłus).

Elisee Grey
 
 
 
 
Jeżówka
 
 
Elejn
 
 

 Miło nam poinformować że do Polski wróciło tylko 6 z 7 koni. Klacz Elejn Jana Zubera została zakupiona przez francuskiego hodowcę z przeznaczeniem do sportu.

WKKW

Polska hodowla już po raz drugi miała swojego reprezentanta w Mistrzostwach Francji Młodych Koni w WKKW. Klacz BIRMA (Emetyt – Biesiada po First des Termes) hod. SK Walewice, wł. Andreas Gygax (CHE) startująca pod Thomas’em Carlile’m zajęła w tym roku 14 miejsce w kategorii koni 6-latnich.

Szczegółowe wyniki:

 

 

 fotografie: Mateusz Staszałek                       fotografiakoni@o2.pl