Święto konia małopolskiego Niepołomice

Święto konia małopolskiego Niepołomice

 • PZHKM
 • 07 maja, 2013
 • Brak komentarzy

Święto konia małopolskiego VII Regionalny Czempionat hodowlany koni Rasy Małopolskiej

Partnerem przedsięwzięcia jest województwo małopolskie
Niepołomice, 29-30 czerwca 2013r.

VII Regionalny Czempionat Koni Rasy Małopolskiej – „Święto Konia Małopolskiego” dla rocznych i dwuletnich ogierów i klaczy oraz klaczy trzyletnich starszych do 12 roku życia, wraz z sysakami wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej. Podczas Czempionatu odbywa się dodatkowy konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów i klaczy w wieku 2 i 3 lat oraz dodatkowy konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych.

Data i miejsce:

 • 29-30.06.2013 r.
 • Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem”
  ul. Targowa 5,32-005 Niepołomice

Organizatorzy:

 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie

Współorganizatorzy:

 • Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem”
 • Terenowe Koło Hodowców Koni w Niepołomicach
 • Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach

Program Czempionatu

Sobota 29.06.2013

 • do godz. 12:00 – zwózka koni
 • od godz. 12:00 do godz. 15:30 – korytarz do skoków i ruchu luzem zostanie udostępniony wystawcom, w celu zapoznania koni z obiektem.
  Pan Bogdan Kuchejda będzie udzielał wskazówki podczas treningu koni.
 • godz. 15:30 – odprawa techniczna
 • godz. 16:00:
  • konkurs z oceną ruchu luzem źrebiąt rocznych
  • konkurs skoków luzem źrebiąt 2-letnich
  • konkurs skoków luzem klaczy 3-letnich
  • konkurs skoków luzem klaczy 4-letnich
  • konkurs skoków luzem klaczy 5-letnich
 • godz. 19:00 – prezentacja z zakresu „Zagadnienia biomechaniki i oceny ruch koni” – mgr inż Bogdan Kuchejda
 • godz. 20:00 – ognisko z hodowcami

Niedziela 30.06.2013

 • godz. 8:30 do 13:30 ocena koni
  • klasa I – ogierki roczne
  • klasa II – ogierki dwuletnie
  • klasa III – klaczki roczne
  • klasa IV – klaczki dwuletnie
  • klasa V – klacze od trzech do pięciu lat
  • klasa VI – klacze od sześciu do 12 roku życia
  • klasa VII – sysaki przy matkach
 • godz. 10:30 – 11 00 pokaz rozczyszczania kopyt
 • godz. 13:30 – pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
 • godz. 14:00 – amatorski konkurs skoków przez przeszkody
 • godz. 14:00 do 16:00 – konkurs rysunkowy dla najmłodszych
 • godz. 15:00 – pokaz zaprzęgu krakowskiego P. Trzosa
 • godz. 15:15 – pokaz Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
 • godz. 15:45 – amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • godz. 17:00 – wybór najlepszego konia pokazu i publiczności, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

Sędziowie:

 • Andrzej Goraus
 • Bogdan Kuchejda
 • Jacek Kozik

Komisja Rozjemcza i odwoławcza

 • Wojciech Semik

Komisja Dyscyplinarna

 • Agnieszka Szymańska

Prowadzenie pokazu

 • Marek Gibała
 • Teresa Pracuch

Sekretariat:

 • Magdalena Błaż

Warunki weterynaryjne:

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
 • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze wystawy.

Warunki techniczne

 • Organizator zapewnia miejsca w stajni w dniu 29.06.2013r od godz:12 00 do 30.06.2013 r. do godz. 20:00.
 • Korytarz do skoków i ruchu luzem zostanie udostępniony wystawcom w dniu 29.06.2013 r. o godz. 12:00 do godz. 15:30

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków
tel.12/657-02-15, fax; 12/657-02-16
email: blaz_krakow@wp.pl

Ustala się:

 • wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 30 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 17 czerwca 2013 r. na konto Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001)
 • wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 100 PLN;
 • opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia na Czempionat;
 • opłata za stanowisko i boksy:
  1. dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni – 50 PLN. za jedną noc (dwie noce 100 PLN),
  2. klaczy z źrebiętami – 50 PLN za jedną noc (dwie noce 100 PLN)
  3. stanowisko pod wiatą – 15 PLN za jedna noc (dwie noce 30 PLN)
 • siano, owies, należy przywieźć.

Zakwaterowanie w Tarnowie

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.

 • Willa „Ostoja” – 32-005 Niepołomice, Droga Królewska 77 tel. 12 28-11-768 lub 697-527-615
 • Pokoje Gościnne Niepołomice „Centrum Kółko” – tel. 531-700-387, trzy lokalizacje: ul. Bocheńska, ul. Zamkowa, ul. Wiśniowa

Możliwość rozbicia namiotu na terenie Klubu Jazdy Konnej „Pod Żubrem”.

Zasady organizacyjne i system sędziowania

 • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.
 • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
 • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 • Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub parcianych.
 • Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.
 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu.
 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.

Regulamin „Święta Konia Małopolskiego”
Zasady oceny i pokazu koni

 1. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:
  Klasy w reku
  • We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku – w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”
  • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
   • ogierki roczne – I klasa
   • ogiery dwuletnie – II klasa
   • klaczki roczne – III klasa
   • klacze dwuletnie – IV klasa
   • klacze od trzech do pięciu lat – V klasa
   • klacze pięcioletnie i starsze – do 12 lat – VI klasa
   • źrebięta sysaki urodzone 2012 VII (ocena luzem przy matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)
 2. Konie w klasach I-VI pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
  • Schemat pokazu w ringuKażdy koń sędziowany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
   • typ – maksymalnie 10 pkt.
   • pokrój – maksymalnie 10 pkt.
   • nogi i kopyta – maksymalnie 10 pkt.
   • stęp – maksymalnie 10 pkt.
   • kłus – maksymalnie 10 pkt.

   Razem – maksymalnie 50 punktów.

  • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
 3. Wybór czempionów
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w każdej klasie wynosi co najmniej 5 szt. Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy osobno dla ogierów i klaczy.
  Czempion i wiceczempion ogierów/klaczy: rocznych, dwuletnich, młodych i starszych wybierany jest spośród ogierów/klaczy, które zajęły od I-III miejsca w każdej klasie osobno. Ogiery i klacze, które zakwalifikowały się do czempionatu zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.
  Czempion ogierów/klaczy: rocznych, dwuletnich, klaczy młodych od 3-5 letnich, oraz klaczy 6 letnich i starszych – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów/klaczy, które zajęły od I-III miejsca w klasie. Wiceczempiona ogierów/klaczy Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów/klaczy zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu.
  W przypadku jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach jest mniejsza niż 5 szt, a wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona osobno dla ogierów i klaczy.
  1. Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I i II kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Ogierów.
  2. Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w klasach III i IV kwalifikują się do Czempionatu Młodzieży Klaczy
  3. Ogiery i klacze, zostaną wyprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc w swoich klasach.

  Czempion ogierów – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły I-II miejsce w klasach. Wiceczempiona ogierów Komisja wybiera spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy młodych. Czempion i wiceczempion klaczy młodych i starszych jest wybierany spośród klasy V-VI klaczy, które zajęły od I-IV miejsca w klasie.
  Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie w poprzednich edycjach nie mogą zostać powtórnie wybrane Czempionem.
  Spośród Czempionów klaczy i ogierów zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu.

Nagrody finansowe otrzymują:

 • 500 zł – Super Czempiona
 • 300 zł – Najlepszego Konia Pokazu
 • 600 zł – za tytuł Czempiona: młodzieży ogierów i klaczy, klaczy młodych, klaczy starszych
 • 300 zł – za tytuł Wiceczempiona: młodzieży ogierów i klaczy, klaczy młodych, klaczy starszych
 • 100 zł – za udział (dla pozostałych koni)
 • Flot’s i dyplom przewidziane są dla wszystkich koni biorących udział wystawie.

Uwaga
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich z organizatorem.

 1. Konkurs dodatkowy z oceną ruchu luzem
  • Ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie i kłusie oraz w stępie w ręku
  • system punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
   Oceniane
   elementy
    Cechy podlegające ocenie Punkty
   (max)
   Przelicznik Razem
   (max)
   Galop luzem energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu 10 x 2 20
   Kłus luzem energia, regularność, rozluźnienie, zginanie kończyn, długość wykroku, praca zadu 10 x 2 20
   Stęp w ręku energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, długość wykroku 10 x 1 10
   RAZEM 50

   Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

 2. Konkurs dodatkowy w skokach luzem
  • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:o Klacze 2-letnieo Ogiery 2-letnieo Klacze 3-5 letnie
  • Warunki techniczne korytarza do skoków luzem:Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata – 10,8 m – doublebarre. W odległości 20 cm przed stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o położeniu dodatkowej deski między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej wysokości)Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych:105 cm – konie 2-letnie115 cm – konie 3 letnie125 cm – konie 4-5 letnieKomisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
   Oceniane
   elementy
   Cechy podlegające ocenie Punkty
   (max)
   Przelicznik Razem
   (max)
   Galop energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu 10 x 1 10
   Technika i uwaga sposób podejścia do przeszkody; ułożenie głowy, szyi, kłębu, kłody; siła odbicia; szybkość oderwania prz. nóg; ułożenie prz. nóg; otwarcie zadu; dynamika skoku; elastyczność grzbietu; szybkość powrotu do równowagi po skoku 10 x 2 20
   Siła i możliwości 10 x 2 20
   RAZEM 50

   Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

Wybór czempionów użytkowych:

Zwycięzcami poszczególnych klas zostają konie, które otrzymały najwyższe oceny w skokach i ruchu luzem. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu decyduje:

 • w konkursie z oceną ruchu luzem – najwyższa ocena przyznana za galop, następnie za kłus, a następnie za stęp. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
 • w konkursie skoków luzem – najwyższa ocena przyznana za technikę i uwagę, następnie za siłę i możliwości, a następnie za galop. Jeżeli wszystkie oceny sędziów pokrywają się, o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

Wybór „super-czempiona”

Koń, który zgromadził największą liczbę punktów po zsumowaniu oceny płytowej i oceny skoków/ruchu luzem otrzyma tytuł „super-czempiona”. W przypadku jednakowej liczby punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

 

Wszystkie Wojewódzkie/Okręgowe Związki Hodowców Koni uprzejmie prosimy o powiadomienie hodowców koni małopolskich na swoich terenach działania i ewentualną pomoc w wysyłaniu zgłoszeń.
Prosimy o wzajemne powiadamianie się hodowców.
Zapraszamy również wszystkich miłośników i sympatyków koni małopolskich.