Wojewódzki Cempionat Koni Ras Szlachetnych Białka, 17 wrzesnia 2011 r. – warunki uczestnictwa

Wojewódzki Cempionat Koni Ras Szlachetnych Białka, 17 wrzesnia 2011 r. – warunki uczestnictwa

 • PZHKM
 • 12 sierpnia, 2011
 • Brak komentarzy

Organizatorzy I Otwartego Wojewódzkiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w Białce podjęli decyzję o zniesieniu opłat za start oraz za boks. Impreza zaplanowana została na sobotę, 17 września, zaś termin zgłoszeń mija już w najbliższy poniedziałek, 5 września. Gorąco zachęcamy do udziału! Poniżej zmienione i ostateczne warunki uczestnictwa.

Organizatorzy I Otwartego Wojewódzkiego Czempionatu Koni Ras Szlachetnych w Białce podjęli decyzję o zniesieniu opłatI Otwarty Wojewódzki Czempionat Koni Ras Szlachetnych

I Otwarty Wojewódzki Czempionat Koni Ras Szlachetnych    Białka, 17 września 2011 r. – warunki uczestnictwa
– dla rocznych i dwuletnich klaczek oraz klaczy starszych, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych w poszczególnych rasach

2. Termin i miejsce

 • 17 września (sobota) 2011 r.
 • Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Konia Małopolskiego
  Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
  22-300 Krasnystaw
  tel./fax: (82) 577-12-00
  e-mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizator

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Lubelski Związek Hodowców Koni
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Sędziowie

 • Jazek Kozik
 • Marek Gibała
 • Wojciech Semik

5. Komisja Dyscyplinarna

 • OZHK Lublin

6. Steward w ringu

 • Andrzej Kosior
 • Joanna Szulowska

7. Prowadzenie pokazu

 • Anna Stojanowska
 • Jerzy Urbański

8. Sekretariat

 • Anna Kozioł

9. Program Pokazu

Sobota (17 września)

 • 09:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 09:20 – klasa I – klaczki roczne i dwuletnie – czysta krew arabska
 • 10:30 – klasa II – klaczki roczne i dwuletnie – rasa małopolska
 • 11:40 – klasa III – klaczki roczne i dwuletnie – rasa szlachetna półkrew
 • 12:30 – klasa IV – klaczki roczne i dwuletnie – rasa śląska
 • 13:10 – prezentacja osiągnięć hodowlanych SO Białka
 • 13:30 – pokaz ujeżdżenia
 • 14:20 – klasa V – klacze 4-letnie i starsze – rasa śląska
 • 15:00 – klasa VI – klacze 4-letnie i starsze – rasa szlachetna półkrew
 • 15:50 – klasa VII – klacze 4-letnie i starsze – rasa małopolska
 • 16:50 – klasa VIII – klacze 4-letnie i starsze – czysta krew arabska
 • 17:50 – wybór najlepszego konia pokazu „Best in Show”
 • 18:00 – konkurs potęgi skoków
 • 19:30 – Wieczór Hodowców

10. Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK lub PASB.
 • Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
 • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

11. Warunki techniczne

 • Stado Ogierów Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 16 września (piątek) od godz. 10:00 do dnia 18 września (niedziela) do godziny 12:00.
 • Dla koni zapewnione jest wyłącznie słoma. Pozostałą paszę należy przywieźć.
 • Zakwaterowanie masztalerzy i prowadzących konie na miejscu w stadninie, po uprzedniej rezerwacji w miarę wolnych miejsc w domkach campingowych.
 • Ponadto zakwaterowanie w hotelach:
  • Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-04-31, 576-68-87,
  • Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-76-61, 576-76-62.
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

W zależności od liczby koni startujących w danej klasie flos przewidziane są dla tych, które zajmą miejsca od I do maksimum V (zgodnie z regułą EAHSC „50% -1”), tzn.:

 • jeśli w klasie startuje 5-6 koni – do dekoracji wychodzą 2 konie;
 • jeśli w klasie startuje 7-8 koni – do dekoracji wychodzą 3 konie;
 • jeśli w klasie startuje 9-10 koni – do dekoracji wychodzą 4 konie;
 • jeśli w klasie startuje 11 lub więcej koni – do dekoracji wychodzi 5 koni.

Przewidziane są także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

 • W pokazie mogą brać udział tylko konie hodowców-członków Okręgowych Związków Hodowców Koni lub w przypadku koni czystej krwi arabskiej – wpisanych do PASB. Rywalizacja w Czempionacie Województwa Lubelskiego ograniczona jest dla hodowców-członków Lubelskiego Związku Hodowców Koni, a w przypadku rasy czystej krwi arabskiej – hodowców prowadzących hodowlę na terenie województwa lubelskiego.
 • We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
 • Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogły by wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
 • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 • Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:
  • I – klaczki roczne i dwuletnie – czysta krew arabska
  • II – klaczki roczne i dwuletnie – rasa małopolska
  • III – klaczki roczne i dwuletnie – rasa szlachetna półkrew
  • IV – klaczki roczne i dwuletnie – rasa śląska
  • V – klacze 4-letnie i starsze – rasa śląska
  • VI – klacze 4-letnie i starsze – rasa szlachetna półkrew
  • VII – klacze 4-letnie i starsze – rasa małopolska
  • VIII – klacze 4-letnie i starsze – czysta krew arabska
 • Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
 • Każdy koń będzie sędziowany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji (z połówkami punktów):
  • typ, głowa i szyja – maksymalnie 10 pkt
  • kłoda – maksymalnie 10 pkt
  • nogi – maksymalnie 10 pkt
  • stęp – maksymalnie 10 pkt
  • kłus – maksymalnie 10 pkt

  Razem – maksymalnie 50 punktów.

 • Komisja oceniająca dysponuje połówkami punktów w celu powiększenia skali not za poszczególne cechy. Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ, głowę i szyję. O ile ocena za typ, głowę i szyję będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

14. Czempionaty

 • W pokazie prowadzona będzie podwójna klasyfikacja:
  • (A) dla koni klasyfikowanych w Czempionacie Otwartym
  • (B) dla koni klasyfikowanych w Czempionacie Województwa Lubelskiego
 • Klaczki i klacze, które zajęły 1. miejsce w klasie otrzymują tytuł Czempionki Pokazu w danej rasie, a klaczki i klacze klasyfikowane do Czempionatu Województwa Lubelskiego – tytuł Czempionki Województwa Lubelskiego w danej rasie.
 • W przypadku rozgrywania więcej niz jednej klasy w danej kategorii wiekowej dla tej samej rasy tytuł czempionki zostanie przyznany drogą głosowania sędziów z porównania wszystkich zwycięzców klas z danej grupy wiekowej w rasie. Na tych samych zasadach zostanie wyłoniona Czempionka Województwa Lubelskiego.
 • Spośród Czempionów Klaczek i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: Office@bialka.arabians.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2011 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:

Uwagi

 • Do zgłoszenia wymagane jest podanie numeru paszportu. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty.
 • Konie zgłoszone po terminie lub z niepełnymi danymi, oraz te, za które nie została w terminie wniesiona opłata nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
 • Konie można wycofać z udziału w pokazie, na piśmie, w terminie do 10 września 2011 roku (decyduje skuteczne dostarczanie informacji do organizatora, a nie data stempla pocztowego lub wysyłki) bez konsekwencji finansowych (zwrot wniesionych opłat).
 • Wszystkie konie zgłoszone lub konie, których wycofanie zostało dostarczone po 10 września 2011 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks), niezależnie od faktu uczestnictwa w pokazie

16. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Organizatorzy podjęli decyzję o zwolnieniu uczestników z wpisowego oraz z opłat za boksy. Utrzymuje się:

 • kaucję za numer startowy – w wysokości 50 zł za sztukę

Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, SO Białka i LKS Białka.