XIV NMCKM – zgłoszenia

XIV NMCKM – zgłoszenia

  • PZHKM
  • 08 maja, 2011
  • Brak komentarzy

Przy­po­mi­na­my, że 10 ma­ja upływa ter­min zgło­szeń na XIV Na­ro­dowy Młodzie­żowy Czem­pio­nat Ko­ni Ma­łopol­skich.