XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka, 9-10 czerwca 2012 r.

XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka, 9-10 czerwca 2012 r.

 • PZHKM
 • 17 kwietnia, 2012
 • Brak komentarzy

Przedstawiamy warunki udziału w XV Narodowym Młodzieżowym Czempionacie Koni Małopolskich, który odbędzie się w Białce w dniach 9-10 czerwca. Termin zgłoszeń mija 10 maja.

 

 

XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Białka, 9-10 czerwca 2012 r. – warunki uczestnictwa

Program imprezy

Informacje dodatkowe dla wystawców

1. Nazwa imprezy

XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej

2. Termin i miejsce

 • 9-10 czerwca (sobota-niedziela) 2012 r.

·         Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Konia Małopolskiego
Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizator

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Lubelski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce
 • Lubelska Fundacja Jeździectwa

4. Sędziowie

   Jurorzy sędziujący rotacyjnie:

 • Jerzy Białobok – Polska
 • Marek Gibała – Polska
 • Andreas Gygax – Szwajcaria
 • Adam Jończyk – Polska
 • Jazek Kozik – Polska

   Komisja Rozjemcza i Odwoławcza:

 • Władysław Byszewski
 • Michał Maciejewski

5. Komisja Dyscyplinarna

 • Tomasz Dobek
 • Andrzej Kosior
 • Cezary Hubert Krawczyk

6. Steward w ringu

 • Katarzyna Milbrat
 • Joanna Szulowska

7. Prowadzenie pokazu

 • Anna Stojanowska

8. Sekretariat

 • Anna Kozioł

9. Program Pokazu

Sobota (9 czerwca)

 • 09:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 09:15 – klasa IA – ogierki roczne
 • 10:00 – klasa IB – ogierki roczne
 • 11:00 – klasa IIA – ogierki dwuletnie
 • 11:45 – klasa IIB – ogierki dwuletnie
 • 12:30 – przerwa – lunch – pokaz specjalny
 • 14:00 – klasa IIIA – klaczki roczne
 • 14:45 – klasa IIIB – klaczki roczne
 • 15:30 – klasa IVA – klaczki dwuletnie
 • 16:15 – klasa IVB – klaczki dwuletnie
 • 17:00 – pokaz specjalny
 • Seminarium naukowe – konie małopolskie
 • 20:00 – Wieczór Hodowców

Niedziela (10 czerwca)

 • 10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
 • 10:15 – klasa V – klaczki trzyletnie
 • 11:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 11:45 – pokaz specjalny
 • 12:30 – wybór Czempionki Polski Klaczy Młodszych
 • 13:15 – przerwa – lunch – pokaz specjalny
 • 14:45 – wybór Najlepszego Konia Pokazu
 • 15:15 – pokaz specjalny
 • 16:00 – zakończenie pokazu

10. Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.
 • Wszstkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
 • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły uczestniczyć w pokazie.

11. Warunki techniczne

·         Stado Ogierów Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 8 czerwca (piątek) od godz. 10:00 do dnia 11 czerwca (poniedziałek) do godziny 10:00.

·         Boksy – składane na hali (ograniczona liczba) oraz w stajni drewnianej – decyduje kolejność zgłoszeń.

·         Dla koni zapewnione jest wyłącznie słoma. Pozostałą paszę (owies) należy przywieźć. Przewidywana jest sprzedaż siana na miejscu w cenie 5 zł za kostkę.

·         Zakwaterowanie w hotelach:

  • Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-04-31, 576-68-87,
  • Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-76-61, 576-76-62.
  • Hotel „Storczyk” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-43-81
  • Adresy gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w rejonie Krasnegostawu – na stronie internetowej bti.dzinx.pl (Baza Turystyczno-Informacyjna Powiatu Krasnystawskiego).

·         Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Flos przewidziane są dla koni, które zajmą miejsca od I od V w klasie.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

·         W pokazie mogą brać udział tylko konie małopolskie zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni.

·         We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.

·         Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.

·         Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.

·         Ogiery dwuletnie i klacze trzyletnie obowiązkowo muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.

·         Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:

  • I – ogierki roczne
  • II – ogierki dwuletnie
  • III – klaczki roczne
  • IV – klaczki dwuletnie
  • V – klaczki trzyletnie

·         Konie będą oceniane pod względem typu, poprawności budowy, ruchu i urody.

·         Każdy koń będzie sędziowany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

·         System punktacji (z połówkami punktów):

  • typ, głowa i szyja – maksymalnie 10 pkt
  • kłoda – maksymalnie 10 pkt
  • nogi – maksymalnie 10 pkt
  • stęp – maksymalnie 10 pkt
  • kłus – maksymalnie 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów.

·         Komisja oceniająca dysponuje połówkami punktów w celu powiększenia skali not za poszczególne cechy. Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ, głowę i szyję. O ile ocena za typ, głowę i szyję będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch (stęp i kłus łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

14. Czempionaty

·         Ogierki, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach I i II, kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

·         Klaczki, które zajęły 1. i 2. miejsca w klasach III, IV i V, kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

·         Czempion Ogierów – Złoty medalista – zostanie wybrany przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą wybrania Czempiona, Komisja dokona wyboru Wiceczempiona – Srebrnego medalisty, a także Brązowego medalisty spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu. Następnie sędziowie wskażą IV i V ogiera w Czempionacie (tzw. Top Five) spośród pozostałych koni znajdujących się na placu.

·         Na analogicznych zasadach odbędzie się wybór Czempionki Klaczy – Złotej medalistki, Wiceczempionki – Srebrnej Medalistki oraz Brązowej medalistki.

·         Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: zgloszeniamlp@o2.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2012 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:

Uwagi

·         Do zgłoszenia wymagane jest podanie numeru paszportu. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty.

·         Konie zgłoszone po terminie lub z niepełnymi danymi, oraz te, za które nie została w terminie wniesiona opłata nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.

·         Konie można wycofać z udziału w pokazie, na piśmie, w terminie do 18 maja 2012 roku (decyduje skuteczne dostarczanie informacji do organizatora, a nie data stempla pocztowego lub wysyłki) bez konsekwencji finansowych (zwrot wniesionych opłat).

·         Wszystkie konie zgłoszone lub konie, których wycofanie zostało dostarczone po 18 maja 2012 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks), niezależnie od faktu uczestnictwa w pokazie.

16. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia w wysokości 150 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wprowadza się także opłaty:

 • za boks – w wysokości 100 zł za cały pobyt
 • za numer startowy (kaucja) – w wysokości 50 zł za sztukę

Należność (wpisowe + boks) należy przelać – z podaniem nazw koni, których dotyczy – na konto:

 • Lubelska Fundacja Jeździectwa
 • Bank Ochrony Środowiska 69 1540 1144 2067 6472 3253 0001
 • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2010 r.

Uwaga

Konie biorące udział w konkursach dodatkowych uczestniczą w imprezie na imienne zaproszenia lub w następstwie odrębnych uzgodnień z organizatorem. Zasady uczestnictwa i regulamin rozgrywania konkursów dodatkowych zostanie przedstawiony bezpośrednio zainteresowanym.

Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM, SO Białka, LKS Białka i LFJ.

Dodatkowa oferta dla wystawców i publiczności (16.04.2012)