Zawody Regionalne W SO Białka – propozycje

Zawody Regionalne W SO Białka – propozycje

  • PZHKM
  • 27 lipca, 2011
  • Brak komentarzy

PROPOZYCJE

 

 Regionalnych Zawodów Jeździeckich

w skokach przez przeszkody

Białka 13 sierpnia 2011r.

 

 

 

Organizator : TKHK w Krasnymstawie

Miejsce zawodów: Stado Ogierów Białka

Hipodrom i rozprężalnia – podłoże trawiaste.

Termin zawodów: 13 sierpnia 2011

 

Uczestnicy: Kluby i Sekcje zarejestrowane w WZJ i PZJ.

 

Termin zgłoszeń: Ostateczny do dnia 11. 08. 2011 r. do godz. 20.00

Tel: 0 609 230 498 lub e-mail: ecacho@interia.pl

/ zgłoszenia po terminie i zmiany na listach startowych – opłata 20 zł. /

Informacje dodatkowe pod nr tel. 607579272

 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Sędzia główny:  Jerzy Urbański

Sędzia: – Przemysław Jankowski

Biuro zawodów: – Zygmunt Maluga

Gospodarz toru: – Krzysztof Bocian

 

Program zawodów:

Sobota  13.08. 2011 r.

Sprawdzanie dokumentów w dniu (13.08. 2011 r.) od godz. 8:00 w biurze zawodów

 

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00

 

Konkurs nr 1 kl. LL 70 cmdokładności bez rozgrywki – Art.238 pkt. 1.1,

( z trafieniem w normę czasu)

Konkurs nr 2 kl. LL 80 cmdokładności bez rozgrywki – Art.238 pkt. 1.1,

( z trafieniem w normę czasu)

 

Konkurs nr 3 kl. L  100 cm – dokładności – Art. 238 pkt. 1.1

( szkoleniowy, otwarty z oceną stylu jeźdźca )

 

12.3o – 14.oo

 

Pokazy specjalne i konkursy dodatkowe :

– konkurs zręczności powożenia – pary.

– ocena źrebiąt

– wesołe krzesełko

 

14.oo

 

Konkurs nr 4 kl. P  110 cm – dokładności  (Art.  238 pkt. 1.2 )

Konkurs nr 5 kl. N  120 cm – zwykły  ( Art. 238 pkt. 2.1 )

 

 

 

 

Sprawy organizacyjne:

  

Opłata organizacyjna od konia 50 zł za całe zawody 

Opłata za boks : 50 zł za całe zawody ( boksy dostępne od 12.08. godz. 18.oo do 13.08. godz. 19.oo) organizator zapewnia tylko ściółkę.

 Ilość boksów ograniczona ( 40 szt. ) decyduje kolejność zapotrzebowania, które należy zgłosić

do dnia 12.08 telefonicznie :

Zygmunt Maluga – 607 579272

 

 

Opłata startowa:

 

  • W konkursach 1, 2, 3,  opłata startowa w wysokości 10 zł za start
  • W konkursach pozostałych opłata startowa w wysokości 20 zł za start.

 

Dla zwycięzców przewidziane są : puchary, nagrody finansowe i rzeczowe oraz flot’s dla koni.

 

Pula nagród łącznej wartości : 3 000 zł,  z możliwością zwiększenia + nagrody rzeczowe.

 

Organizator informuje , że w przypadku małej ilości zgłoszonych koni ma prawo odwołać zawody.

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZJ i LZJ.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zawodów.

Organizator  nie odpowiada za ewentualne wypadki  kradzieże zaistniałe w czasie transportu i trwania zawodów.

 

Kodeks postępowania z koniem :

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami.

Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.

II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i

środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę,

kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po

zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,

ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących

wszelkich aspektów współpracy z koniem.

 

Propozycje zatwierdzone   przez LZJ Lublin w dniu 26.07.2011.

Podpisał : Prezes LZJ Lublin   prof. Sławomir Pietrzak