ZT 2007 – podsumowanie

ZT 2007 – podsumowanie

 • PZHKM
 • 30 listopada, 2007
 • Brak komentarzy

Przedstawiamy statystyczne podsumowanie wyników koni małopolskich z zakładów treningowych w roku 2007.

Klacze

Próbom dzielności poddano 17 klaczy małopolskich, co stanowi 10,6% wobec ogółu klaczy różnych ras.

 • 5 klaczy małopolskich uzyskało ocenę bardzo dobrą,
 • 11 – dobrą,
 • a zaledwie jedna – dostateczną.

Dla porównania podajemy wyniki prób dla klaczy innych ras:

 • w rasie wielkopolskiej na 58 klaczy:

  3 klacze uzyskały ocenę bardzo dobrą,
  50 – dobrą,
  5 – dostateczną;

 • w przypadku klaczy sp na 85 przedstawicielek:

  9 klaczy uzyskało ocenę bardzo dobrą,
  64 – dobrą,
  12 – dostateczną.

Ogiery

Do prób dzielności przystąpiły 23 ogiery małopolskie (30,3%), z czego prawo wpisu do ksiąg uzyskało 18. Podział ocen wygląda następująco:

 • 2 ogiery uzyskały ocenę bardzo dobrą,
 • 10 – dobrą,
 • 6 – dostateczną,
 • 5 – niedostateczną.

Dla porównania podajemy oceny uzyskane przez ogiery innych ras:

 • rasa wielkopolska (23,7%):

  1 ogier uzyskał ocenę bardzo dobrą,
  5 – dobrą,
  9 – dostateczną,
  3 – niedosteczną;

 • polski koń szlachetny półkrwi (25%):

  3 ogier uzyskał ocenę bardzo dobrą,
  7 – dobrą,
  8 – dostateczną,
  1 – niedostateczną;

 • pełna krew angielska (1,3%):

  1 ogier uzyskał ocenę niedosteczną;

 • konie hodowli zagranicznej (19,7%):

  1 ogier uzyskał ocenę wybitną,
  5 – bardzo dobrą,
  5 – dobrą,
  3 – dostateczną,
  1 – niedostateczną,

  z czego prawo wpisu do ksiąg, z uwagi na podniesione wymagania wobec koni obcych, uzyskało tylko 6 ogierów.