ZT – planowane zmiany zasad naboru

ZT – planowane zmiany zasad naboru

  • PZHKM
  • 29 marca, 2006
  • Brak komentarzy

27 marca tuż po północy zakończyło się wspólne posiedzenie Zarządu PZHKM, Komisji Księgi Stadnej, Prezydium PZHK, Komisji Kwalifikacyjnej do ZT oraz przedstawicieli Zakładu Treningowego w Bogusławicach. Wypracowano następujące ustalenia:

  1. Co najmniej miesiąc przed kwalifikacją ogierów odbywać się będzie narada Komisji Księgi Stadnej i Komisji Kwalifikacyjnej do ZT w sprawie potrzeb hodowli elitarnej i terenowej.
  2. Termin naboru ogierów małopolskich do ZT przesunięty został na okres letni.
  3. Realizacja programu ochronnego wymaga stworzenia nieco innych mechanizmów przeprowadzania prób dzielności. W związku z powyższym powstała propozycja jednoczesnego naboru ogierów małopolskich do ZT o charakterze wierzchowym i wierzchowo-zaprzęgowym. Po 35 dniach wspólnego, jednolitego treningu koni właściciel ogiera w porozumieniu z kierownikiem ZT podejmie ostateczną decyzję o profilu ZT.
  4. ZT wierzchowo-zaprzęgowy zostanie poszerzony o próby wytrzymałościowe.
  5. Powyższe ustalenia mają obowiązywać od 2007 roku.