Autor: PZHKM

Walny Zjazd Członków PZHKM

Zaproszenie! na VII Walny  Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 18.01.2020   w sali w Biurze SO Białka – Pierwszy termin godz. 10:30, drugi termin godz. 11:00. Planowany przebieg obrad: 1. Otwarcie zebrania 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu 5. Sprawozdanie z działalności Komisji

ZMIANA TERMINU ZGŁOSZEŃ CZEMPIONATU KONI MAŁOPOLSKICH !!!!!!!!!

Uwaga !!! W związku z obchodami Jubileuszu 90 lecia uczestnicy czempionatu koni Małopolskich zostają zwolnieni z opłaty za boksy w stajni letniej. Spółka Małopolska Hodowla Roślin dla zwycięzcy Czempionatu Ogierów, Klaczy oraz Najlepszego Konia Pokazu ufundowała Nagrodę Finansową w wysokości 500 zł! Przypominamy o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 27 maja

XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskichpod honorowym patronatemMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela XXI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej. Podczas Czempionatu odbywa się ocena płytowa, konkurs z oceną ruchu

KONTYNUACJA WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW PZHKM

   Zgodnie z postanowieniem Zarządu PZHKM zwołuje się na dzień 24.03.2018 r. kontynuację WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI MAŁOPOLSKICH Termin i miejsce : 24.03.2018 r. godz. : 10.30 I termin, 11.oo II termin Sala konferencyjna Zakład MHR Białka   PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD   1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku. 2.Sprawdzenie obecności i

Pompadour 2017

Wszystkich hodowców zainteresowanych wyjazdem wraz ze swoimi końmi spełniającymi warunki wpisu do księgi Angloarabskiej na Czempionat Angloarabski odbywający się w drugiej połowie września w Pompadour we Francji prosimy o telefoniczny kontakt z prezesem PZHKM Jerzym Urbańskim pod numerem 795 151 416.

Wyniki XX Jubileuszowego Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich w Białce

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki poszczególnych klas oraz Czempionatów. Tytuł Najlepszego Konia Pokazu przypadł dwuletniemu ogierowi Efez hodowli Michała Kuczery   Efez (Davinci – Erisa po Hindus) hod. Michał Kuczera Ogierki roczne: WYNIKI Klaczki roczne: WYNIKI Ogierki dwuletnie: WYNIKI Klaczki dwuletnie: WYNIKI Klacze trzyletnie: WYNIKI Czempionat: WYNIKI Wyniki wszystkich klas łącznie: WYNIKI  

Zaproszenie na Pokaz Koni Furioso-Przedswit

II POKAZ KONI FURIOSO-PRZEDŚWIT NA KRESACH   PROPOZYCJE    do wzięcia udziału w Pokazie koni Furioso-Przedświt w Kalnikowie (POLAND)  03 czerwca 2017r.   Zapraszamy konie w następujących kategoriach: 1.      konie roczne i dwuletnie  (Furioso- Przedświt, półkrew angielska) 2.      konie (klacze i ogiery) trzyletnie i czteroletnie (Furioso-Przedświt, półkrew angielska) 3.      klacze pięcioletnie i starsze (Furioso-Przedświt, półkrew

Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich

  Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 24.03.2017 r. zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich na dzień 21.05.2017 r. godz. 10.3o w pierwszym terminie, godz. 11.oo w drugim terminie Miejsce zebrania : Lublin , ul. Pogodna 50A/2 siedziba Lubelskiej Izby Rolniczej   PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU

Konferencja poświęcona rasie małopolskiej

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich oraz Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res pzhkm@o2.pl, w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych

REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI

REAKTYWACJA WYŚCIGÓW KONI RAS PÓŁKRWI   Polski Związek Hodowców Koni zwraca się z prośbą do Hodowców o pilne zgłaszanie koni polskich ras półkrwi w wieku 3 i 4 lat do treningu wyścigowego w sezonie 2017. Zgłoszenia zawierające dane konia i właściciela należy przesyłać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (www.pkwk.pl) do końca stycznia. Na tym etapie